Παρουσίαση με Ετικέτες

Inspect Xaf code quality and override version migration problems using NDepend
04 Ιουλίου 09 08:36 μμ | tolisss | 0 σχόλια   
NDepend is the most wonderful analysis tool I have ever found . It can help you by providing metrics of your code or anyone else  code, specify code constrains, analyze code, diff between versions of your code.  It also has an open source license to anyone interested.  I am going to apply the some metrics like the ones Patrick posted here http://codebetter.com/blogs/patricksmacchia/archive/2009/05/21/a-quick-analyze-of-the-net-fx-v4-0-beta1.aspx http://codebetter.com/blogs/patricksmacchia/archive/2009/04/26/the-big-picture-of-the-sharpdevelop-code-base.aspx http://codebetter.com/blogs/patricksmacchia/archive/2009/04/23/ndepend-and-the-quality-of-the-cruise-control-net-code-base.aspx http://codebetter.com/blogs/patricksmacchia/archive/2009/01/11/lessons-learned-from-the-nunit-code-base.aspx

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές