Παρουσίαση με Ετικέτες

Configurable low level datastore filtering provider module for Xaf
20 Ιουλίου 09 12:30 πμ | tolisss | 0 σχόλια   
This one is hard to explain so I would start with one scenario that can be implemented with ease. You have a request to create a windows form application that the data should be filtered according to the active skin, also the request says that Customers should be shared through skins. Another request for the same project is application data to be filtered according to the active user but customers to be shared across all users For such scenarios that are: Filter data at a low level so any logic above this level to still function (see validation rules) I have develop FilterDataStore module and I am going to release it as part of eXpand 0.0.0.7 To configure the module one have to add a filter provider at its application configuration file (see A practical guide

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές