Παρουσίαση με Ετικέτες

Real World FrameWork (eXpand)– First release
08 Ιουλίου 09 04:01 πμ | tolisss | 0 σχόλια   
Refactoring was too time consuming cause I had to work with all modules together and they are almost 40 of them. Because I want to focus only at the modules that we are going to release at first alpha version I am going to talk only about those. eXpand as I already said has almost the same architecture as Xaf .The number of project we are going to released are 11. eXpand.Utils That project is holding reusable classes that can be used through other modules. Also dynamic Linq library is hosted here eXpand. Xpo CustomCollections, ConnectionProviders, ValueConverter, FunctionOperators, CustomXPObjects, TypeConverters, Attributes that are specific to Xpo are hosted here. eXpand.BaseImpl Is the same as ExpressApp.BaseImpl and is holding base implementations of Persistent

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές