Παρουσίαση με Ετικέτες

Collaborating with Xaf and IO module
18 Ιανουαρίου 10 01:02 μμ | tolisss | 0 σχόλια   
.NET provides a lot of ways to collaborate between systems. All of them are based on data serialization. XPO is missing that, and have a client project that could not live without some generic type of serialization. So I create a simple but powerful IO engine It can serialize any object that inherits DevExpress.Xpo.XPBaseObject. It will also serialize any object that is related to the root object of serialization. To control the export engine A serialization graph can be provided . Object's properties can be serialized according to Serialization Strategy enumeration      public enum SerializationStrategy     {         SerializeAsValue = 0,         SerializeAsObject,

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές