Παρουσίαση με Ετικέτες

How to zero your application startup time
21 Σεπτεμβρίου 09 11:10 μμ | tolisss | 0 σχόλια   
For this question don’t we all of us spend a lot of time ? But I think it is allowed to use a trick to spend our selves that time. Add to your model to attributes NotifyIcon, MinimizeOnClose. Since I am using Xaf I am going to present that with it but the code should be very similar to any other windows application so here are our attributes NotifyIcon: will add a tray icon for your app at the system tray with a context menu that will allow you to terminate your application and display it when you double click the icon public   partial   class NotifyIconController : WindowController {     public   const   string NotifyIconAttributeName = "NotifyIcon" ;     public NotifyIconController()    

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές