Μάρτιος 2017 - Δημοσιεύσεις

Fix: Delphi error MSBuildToolsPath is not specified for the ToolsVersion …
06 Μαρτίου 17 02:06 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This is my answer at: http://stackoverflow.com/questions/32936544/delphi-10-seattle-trial-fails-to-compile-anything-gives-an-msbuild-error for the issue of Delphi showing on build the error MSBuildToolsPath is not specified for the ToolsVersion "12.0" defined at "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSBuild\ToolsVersions\12.0", or the value specified evaluated to the empty string note that in my case it was also showing underlined unit names in the code editor at uses clause […]
Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές