Παρουσίαση με Ετικέτες

Gotcha: Calling a label in a batch file fails to redirect output to pathless file
24 Μαΐου 16 07:06 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In case this bites you too with a "Path not found" error, note that calling a label in a batch file, fails if you redirect its output (useful to log the output of the batch file to a file) and not use a full path for the file to redirect to @echo off call :process […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές