Έχουν δημοσιευτεί Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009 12:46 μμ από το μέλος PALLADIN

An F# Solution to Eric Lippert's Challenge

Ο Erik Lippert στο τελευταίο του blog post, έθεσε ένα απλό προβληματάκι.
Ακολουθεί η λύση που έκανα post.
#r "FSharp.PowerPack.dll"

let format (words : seq<string>) =
 let rec format (words : LazyList<string>) acc =
   match words with
     | LazyList.Nil -> string.Empty
     | LazyList.Cons(first, LazyList.Nil) -> first
     | LazyList.Cons(first, LazyList.Cons(second, LazyList.Nil)) -> acc + first + " and " + second
     | LazyList.Cons(first, rest) -> acc + first + ", " |> format rest 
     
 let listOfWords = LazyList.of_seq words 
 "{" + (format listOfWords string.Empty) + "}"


["ABC"; "DEF"; "G"; "H" ] |> format
["ABC"; "DEF" ] |> format 
["ABC"] |> format
[] |> format
Share


Ενημέρωση για Σχόλια

Αν θα θέλατε να λαμβάνετε ένα e-mail όταν γίνονται ανανεώσεις στο περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης, παρακαλούμε γίνετε συνδρομητής εδώ

Παραμείνετε ενήμεροι στα τελευταία σχόλια με την χρήση του αγαπημένου σας RSS Aggregator και συνδρομή στη Τροφοδοσία RSS με σχόλια

Σχόλια:

Χωρίς Σχόλια

Ποιά είναι η άποψή σας για την παραπάνω δημοσίευση;

(απαιτούμενο) 
απαιτούμενο 
προαιρετικό
απαιτούμενο 
Εισάγετε τον κωδικό:
CAPTCHA Image