Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Αναζήτηση μέσω XPATH

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò gstam78. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος gstam78 στις 09-09-2015, 14:53. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  09-09-2015, 14:53 77223

  Αναζήτηση μέσω XPATH

  Καλησπέρα,

  Προσπαθώ με VB.NET να κάνω αναζήτηση μέσω XPATH 1.0 σε ένα XML που τα element του περιέχουν και ελληνικούς χαρακτήρες με τόνους.

  Για να  μετατρέψω το περιεχόμενο των xml element και των keyword της αναζήτησης στο ίδιο λεκτικό χρησιμοποιώ τη μέθοδο translate, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:  

  'The XPATH statement returns the 1st (Title in this case) and the 2nd (Author in this case) node of an entry that has a node whose value contains the keyword.

              objNodes = objDoc.SelectNodes("/root/entry[" & l & "][*[contains(translate(text(),'abcdefghijklmnopqrstuvxyzαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωοαεηιυωιυιυ','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩόάέήίύώϊΰΐϋ'),translate('" & Keywords & "','abcdefghijklmnopqrstuvxyzαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωοαεηιυωιυιυ','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩόάέήίύώϊΰΐϋ'))]]/*[1] | /root/entry[" & l & "][*[contains(translate(text(),'abcdefghijklmnopqrstuvxyzαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωοαεηιυωιυιυ','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩόάέήίύώϊΰΐϋ'),translate('" & Keywords & "','abcdefghijklmnopqrstuvxyzαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωοαεηιυωιυιυ','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩόάέήίύώϊΰΐϋ'))]]/*[2]") 

  Το πρόβλημα είναι ότι κάποιες λέξεις δεν τις βρίσκει. Π.χ. δεν βρίσκει τη λέξη «Ανάλυση». Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τον λόγο, δεδομένου ότι υπάρχει αντιστοιχία χαρακτήρων 1-1 όσον αφορά στο 2ο και στο 3ο όρισμα της translate (η translate αντικαθιστά όσους χαρακτήρες βρίσκονται στο 1ο όρισμα και ταιριάζουν με τους χαρακτήρες στο 3ο όρισμα με τους χαρακτήρες στο 2ο όρισμα). 

  Ευχαριστώ. 

  Δημοσίευση στην κατηγορία:
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems