Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Μετακίνηση του scroll bar ενός panel στον επιλεγμένο κόμβο ενός TreeView έπειτα από αναζήτηση

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò gstam78. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος gstam78 στις 14-10-2015, 17:56. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  14-10-2015, 17:56 77323

  Μετακίνηση του scroll bar ενός panel στον επιλεγμένο κόμβο ενός TreeView έπειτα από αναζήτηση

  Καλησπέρα σας,

  Έχω ένα TreeView μέσα σε ένα Panel, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα UpdatePanel. Αυτό που θέλω να κάνω είναι όταν πραγματοποιώ αναζήτηση και κατ' επέκταση partial postback το scroll bar του panel να μετακινείται στον επιλεγμένο κόμβο του δέντρου που βρέθηκε.

  Έχω γράψει τον εξής κώδικα, τον οποίο φορτώνω στον event handler search_Click, αλλά δεν φαίνεται να παίζει:

    string s = "var elemTreeView = document.getElementById('" + MyTreeView.ClientID + "_SelectedNode');var node = document.getElementById(elemTreeView.value);node.scrollIntoView(true);";

          s += "var elemPanel = document.getElementById('" + PanelTreeView.ClientID + "');";

          s += "elemPanel.scrollTop=elemTreeView.scrollTop;";

          ScriptManager.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "selectNode", s, true); 

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

  Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems