Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Πρόβλημα με SaveFileDialog & string to Stream

 •  21-11-2008, 18:03

  Πρόβλημα με SaveFileDialog & string to Stream

  Προσπαθώ να γράψω ένα αρχείο από Windows Application το οποίο να γράφει ένα αρχείο όπου επιλέξει ο χρήστης

  public static void SaveFileDialog(string text){

  text = "Test Now Function Ελληνικά δοκιμή";//δοκιμαστικά

  SaveFileDialog DialogSave = new SaveFileDialog();


  DialogSave.DefaultExt = "txt";


  DialogSave.Filter = "Text file (*.txt)|*.txt|XML file (*.xml)|*.xml|All files (*.*)|*.*";


  DialogSave.AddExtension = true;


  DialogSave.RestoreDirectory = true;


  DialogSave.Title = "Where do you want to save the file?";


  DialogSave.InitialDirectory = @"C:/";


  if (DialogSave.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
  MessageBox.Show("You selected the file: " + DialogSave.FileName);
  //Stream myStream = new MemoryStream(ASCIIEncoding.Default.GetBytes(text));

  MemoryStream myStream = new MemoryStream(System.Text.Encoding.Default.GetBytes(text));  if ((myStream. = DialogSave.OpenFile()) != null)
  {

  myStream.Close();
  }  }
  else {
  MessageBox.Show("You hit cancel or closed the dialog.");
  }

  DialogSave.Dispose();
  DialogSave = null;
  }  Στην τελευταία μου προσπάθεια θεωρεί ότι myStream. = DialogSave.OpenFile() προκαλεί
  error CS0266: Cannot implicitly convert type 'System.IO.Stream' to 'System.IO.MemoryStream'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

  Καμιά ιδέα γιατί ψάχνοντας δεν βρήκα κάτι που να εξηγεί ποιο stream χρησιμοποιούμε για να το γράψουμε με την Savve FileDialog  Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις της Θεματική Ενότητας
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems