Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Πρόβλημα με xmlHttp.setRequestHeader "Content-Encoding", "gzip"

 •  29-01-2010, 23:08

  Πρόβλημα με xmlHttp.setRequestHeader "Content-Encoding", "gzip"

  Καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα όταν παώ να "στείλω" ένα XMLHttpRequest σε ένα server και προσθέτω το header "Content-Encoding: gzip". Η υλοποίηση γίνεται σε ASP classic  (3.0). Ενώ ο server που δέχετε τα requests δέχεται κανονικά gzipped requests, εμένα ο δικός μου server μου δημιουργεί πρόβλημα και δεν στέλενι σωστά τα δεδομένα. Το σύστημά μου χρησιμοποιεί windows 2003 server edt με IIS 6.0 με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα συμπίεσης (Web Sites --> Service --> HTTP Compression --> Compress application files ckecked και  Compress static files checked).

  Πως μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορώ να στέλνω από το server requests με το header "Content-Encoding: gzip".

  Ο κώδικας που χρησιμοποιώ είναι ο παρακάτω:

  Function sendSoapRequest(reqStr)

  Dim xmlHttp, xmlDom, strXml
  set xmlHttp = server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  set xmlDom = server.CreateObject("MSXML.DOMDocument")
  xmlHttp.open "POST", "http://www.web_service_url_here.com", false
  xmlHttp.setRequestHeader "POST" , "http://www.web_service_url_here.com" & " HTTP/1.1"
  xmlHttp.setRequestHeader "Authorization" , "Basic MD5_PASSWORD_HERE"
  xmlHttp.setRequestHeader "Content-Type" , "text/xml; charset=utf-8" 
  xmlHttp.setRequestHeader "SOAPAction" , """http://webservices.web_service_url_here.com""" 
  xmlHttp.setRequestHeader "Expect", "100-continue"
  xmlHttp.setRequestHeader "Connection", "Close"
  xmlHttp.setRequestHeader "Content-Encoding", "gzip"
  xmlHttp.setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip"
  xmlHttp.setRequestHeader "Host", "web_service_host.web_service_url_here.com"
  xmlHttp.send(reqStr)

  if xmlHttp.Status = 200 then
  Set xmlDom = xmlHttp.responseXML
  End if
  sendSoapRequest = xmlDom.xml
  set xmlHttp = nothing
  set xmlDom = nothing

  End Function  Ευχαριστώ.
  Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις της Θεματική Ενότητας
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems