Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια

Rocking with Knowledge for .NET programming

News about .NET programming
New Book - Real World .NET 4 and C#

A new book on discovering and understanding the Microsoft .NET 4 Framework has special meaning to our community. Real World .NET 4 and C# is a collaborative project created by real-world experts—in fact a whopping 15 MVPs contributed to its making.

 

Each MVP wrote a chapter, drawing from a particular area of expertise to provide valuable information on using various .NET 4, C# 4, Silverlight 4, and Visual Studio tools in real world applications. They cover topics such as Windows Presentation Foundation, Silverlight 4, Windows Communication Foundation, ASP.NET performance, and the entity framework.

Here’s an inside peak at the contents:

 • ASP.NET and jQuery, by C# MVP David Giard
 • ASP.NET Performance, by Visual Basic MVP Bill Evjen
 • Ethical Hacking ASP.NET, by Sharepoint MVP György Balássy
 • How to Build Real-World Silverlight Applications, by Silverlight MVP Gill Cleeren
 • Silverlight: The Silver Lining for Line-of-Business Applications, by Silverlight MVP Jeremy Likeness
 • JumpStart …., by Silverlight MVP Daron Yondem
 • MVVM Patterns in Silverlight 4, by Client Application Development MVP Kevin Grossnicklaus
 • Windows Phone Codenamed “Mango for Silverlight Developers, by Silverlight MVP Alex Golesh
 • Pragmatic Services Communication with WCF, by Windows Azure MVP Christian Weyer
 • Securing WCF Services Using the Windows Identity Foundation (WIF), by Development Security MVP Dominick Baier
 • .NET Parallel Programming with Task Parallel Library, by BizTalk MVP Jeff Juday
 • The WF Programming Language, by retired Solutions Architect MVP Vishwas Lele
 • Practical WPF Data Binding, by C# MVP Christian Nagel
 • Driving Development with User Stories and BDD, by ASP.NET\IIS MVP Scott Millett
 • Unit Testing, by Caleb Jenkins ASP.NET\IIS

Congratulations to all the contributors!

 

Source: http://blogs.msdn.com/b/mvpawardprogram/archive/2011/09/09/new-book-brings-together-more-than-a-dozen-mvps.aspxhttp://blogs.msdn.com/b/mvpawardprogram/archive/2011/09/09/new-book-brings-together-more-than-a-dozen-mvps.aspx

 

Share
Posted: Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011 2:06 πμ από το μέλος Antonios Chatzipavlis

Σχόλια:

Χωρίς Σχόλια

Έχει απενεργοποιηθεί η προσθήκη σχολίων από ανώνυμα μέλη