Παρουσίαση με Ετικέτες

SQL Server 2008 R2: the new UCP component notes
I was going through a textbook and found some things surrounding the new component of SQL Server 2008 R2 named UCP that I think is at least worth making a note about. First of all, UCP stands for Utility Control Point. Secondly, what it does is the interface between SQL Server Utility and the SQL instances we install, to centrally monitor and manage database and instances from a single point of management. After the data is collected using the Utility Explorer and the SQL Server Dashboard and the wonderful viewpoints in SSMS you can monitor the health of the SQL Systems you manage. As you can see in the above illustration, the data collected and configuration are saved both in msdb and in the new UMDW databases. Now, what is this UMDW? When you create for the

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσιεύτηκε στις 12 Οκτωβρίου 10 01:24 από bull | 0 σχόλια   
Καταχώρηση στις κατηγορίες: ,