Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
Sample IIS log pipeline with logstash https://t.co/DMbg6y4Bqg Advertisements
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019 10:49 πμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία:
Lengthy tutorial for Vue.js and other useful tools. https://www.infoq.com/articles/vue-getting-started-aws-bulma Advertisements
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 2:23 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία:
HTML Encoder HTML Decoder HTML-CSS-JS Prettyfier HTML Compression & more
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 2:42 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Nice article about Akka.Net http://www.codeproject.com/Articles/1007161/A-Look-At-Akka-NET
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 1:49 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία:
Guide on Web applications testing.
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 12:22 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
Nice tutorial more
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 5:03 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
Hi Everyone, we are very pleased to announce that our My WishingWall has finally reached its first public release ! You can try it right here -> http://apps.facebook.com/mywishingwall/ and be sure to check out our bookmarklet app that let’s you add virtually any product from any website on the net !
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 12:28 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Nice Article more
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 4:59 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία:
Article installing FxCop for Achievements more
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 12:44 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
There are many solutions on the net for avoiding the null check. Here is mine: public interface Option<T> { } public struct Nothing<T> : Option<T> { } public struct Just<T> : Option<T> {     public readonly T Value;     public Just(T value) { Value = value; } } public static class OptionExtentions {     public static Option<T> ToOption<T>(this T value)     {         return (value == null)             ? new Nothing<T>() as Option<T>             : new Just<T>(value);     }     public static U Select<T, U>(this Option<T> option,       Func<T, U> func) where U : class     {         return option.Select(func, () => null);     }     public static U Select<T, U>(this Option<T> option,        Func<T, U> whereJust, Func<U> whereNothing)       where U : class     {         return option is Just<T>             ? whereJust(((Just<T>)option).Value)             : whereNothing();     } } And implementation return from h [...]
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011 5:42 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Very nice article on creating Sitcore XAML apps. more
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 6:00 μμ από napoleon | 1 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
I needed a query at Sitecore to select the descendants belonging to a template, of the ancestor belonging to another template query:./ancestor::*[@@templatekey='templ 1']//*[@@templatekey='templ 2']
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 1:16 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Articles on node.js. more
Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011 2:23 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Visual Studio 2010 – 2013 Dark Theme TextMate style, with ReSharper and Razor support. Download   More themes   Create theme
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011 2:09 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Visual Studio 2010 – 2012 Dark Theme TextMate style, with ReSharper and Razor support. Download   More themes   Create theme
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011 2:09 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Visual Studio 2010 – 2012 Dark Theme TextMate style, with ReSharper and Razor support. Download   More themes   Create theme
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011 2:09 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Visual Studio 2010 Dark Theme TextMate style, with ReSharper and Razor support. Download
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011 2:09 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
General reference in fp patterns and idioms. More
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011 10:55 πμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Very good presentation of Category Theory for Java. More
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011 1:49 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Very nice explanation of algebraic data type. More
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 10:04 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
In my lastest project implemented with EF 3.5 and ADO.NET Data Services, there was a constant need to geting entity objects from DB by ID(…). This generic routine retrieves an object (of the generated DataServiceContext types) by its respective Id of int, double, decimal, or Guid: public static T GetById(this DataServiceContext ctx, U id)  where [...]
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011 7:56 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Fueled by their promise to solve the problem of distilling valuable information and business insight from big data in a scalable and programmer-friendly way, noSQL databases have been one of the hottest topics in our field recently. More
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 11:58 πμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
HTML 5 cheat sheet lists all currently supported HTML 5 tags, their descriptions, their attributes and their support in HTML 4. More (requires Windows Live id)
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011 12:22 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Paging in ASP.NET using jTemplate, jQuery & JSON
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011 5:38 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Link
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011 11:41 μμ από napoleon | 0 σχόλια
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Περισσότερες Δημοσιεύσεις Επόμενη »