Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Τρέχουσα τιμή slidebar σε μεταβλητή

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò Papakis. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος Papakis στις 05-06-2012, 11:28. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  05-06-2012, 11:28 70531

  Τρέχουσα τιμή slidebar σε μεταβλητή

  Καλησπέρα

  Θέλω να φτιάξω μια σελίδα που να υπόλογίζει ένα δάνειο χρησιμοποιώντας 2 slide bars όπου ο χρήστης θα εισάγει το ποσό που θέλει να δανειστεί (στο πρώτο sb) και τις ημέρες που θέλει να το δανειστεί (στο 2ο sb). To ποσό που χρειάζεται ο χρήστης να αποπληρώσει θα εμφανίζεται σε ένα label στο κάτω μέρος της σελίδας. Το label στο τέλος της σελίδας θα γράφει

  Δανειστήκατε
  10$  Έξοδα και Επιτόκια 2$ = Συνολικό οφειλόμενο 12 $.


          <div>
              <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>


              <asp:Label ID="lblMoney" runat="server" Font-Size="Large" Font-Names="Tahoma" ForeColor ="LightBlue" CssClass="lblMoney">
                  How <span style="color:red">much </span> cash do you want?
              </asp:Label>
             
              <asp:sliderextender ID="sldMoney" runat="server" Minimum = "1" Maximum = "400" TargetControlID ="TextBox1"
                  BoundControlID="txtMoney" Steps="80" Length="400" HandleCssClass ="sbMoney" RailCssClass="sbMoney_rail">
               </asp:sliderextender>
                          
              <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="16px" Width="16px"></asp:TextBox>           
              <asp:TextBox ID="txtMoney" runat="server" CssClass="textMoney" MaxLength="3" ></asp:TextBox>
             
              <br />

              <br />

              <asp:Label ID="lblDays" runat="server" Font-Size="Large" Font-Names="Tahoma" ForeColor ="LightBlue" CssClass="lblMoney">
                  How <span style="color:red">long </span> do you want it for?
              </asp:Label>
             
              <asp:sliderextender ID="sldDays" runat="server" Minimum = "1" Maximum = "36" TargetControlID ="TextBox2"
                  BoundControlID="txtDays" Steps="80" Length="400" HandleCssClass ="sbDays" RailCssClass="sbDays_rail" >
              </asp:sliderextender>
             
              <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Height="16px" Width="16px"></asp:TextBox>           
              <asp:TextBox ID="txtDays" runat="server" Height="19px"  MaxLength="2" CssClass ="textDays"></asp:TextBox>

              <br />
              <br />

              <asp:Label ID="lblFinalBorrowedAmount" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
             
          </div>


  Επίσης μπορώ να μορφοποιήσω διαφορετικά τα ποσά (μεγαλύτερο font, διαφορετικό χρώμα κτλ) κρατώντας τα σταθερά λεκτικά στο ίδιο χρώμα και μέγεθος

  Ευχαριστώ πολύ

Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems