Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

DocumentFormat.OpenXml.Packaging;

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò evagelos. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος evagelos στις 26-07-2012, 17:16. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  26-07-2012, 17:16 70981

  DocumentFormat.OpenXml.Packaging;

  Γεια σας παιδιά. 

  Προσπαθώ να κάνω edit ένα word και να προσθέσω τιμες στους πινακες που έχει

  θέλω να προσθέσω γραμμές σε στους πίνακες πως μπορώ να το κάνω;

   

  for (int i = 0; i < SrvLines.Count; i++)
            {
              dataSrv = XSupport.GetSQLDataSet("SELECT * FROM MTRL WHERE MTRL = " + Convert.ToInt32(SrvLines[i, "MTRL"]));
              //rowIte = iteTbl.Elements<TableRow>().ElementAt(i + 1);
  
               
  
              //cellSrvName.Append(new Paragraph(new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Run(new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Text("aaa"))));
              //row.Append(cellSrvName);
  
              
              // Find the row in the table.
              rowSrv = srvTbl.Elements<TableRow>().ElementAt(i + 1);
              
              // Find the cell in the row.
              cellSrvName = rowSrv.Elements<TableCell>().ElementAt(0);
              cellSrvQty = rowSrv.Elements<TableCell>().ElementAt(i+1);
              cellSrvPrice = rowSrv.Elements<TableCell>().ElementAt(2);
              cellSrvValue = rowSrv.Elements<TableCell>().ElementAt(3);
              // Find the first paragraph in the table cell.
              Paragraph pSrvName = cellSrvName.Elements<Paragraph>().First();
              Paragraph pSrvQty = cellSrvQty.Elements<Paragraph>().First();
              Paragraph pSrvPrice = cellSrvPrice.Elements<Paragraph>().First();
              Paragraph pSrvValue = cellSrvValue.Elements<Paragraph>().First();
              // Find the first run in the paragraph.
              Run rSrvName = pSrvName.Elements<Run>().First();
              Run rSrvQty = pSrvQty.Elements<Run>().First();
              Run rSrvPrice = pSrvPrice.Elements<Run>().First();
              Run rSrvValue = pSrvValue.Elements<Run>().First();
              // Set the text for the run.
              Text tSrvName = rSrvName.Elements<Text>().First();
              Text tSrvQty = rSrvQty.Elements<Text>().First();
              Text tSrvPrice = rSrvPrice.Elements<Text>().First();
              Text tSrvValue = rSrvValue.Elements<Text>().First();
  
              tSrvName.Text = dataSrv[0, "NAME"].ToString();
              tSrvQty.Text = SrvLines[i, "QTY1"].ToString();
              tSrvPrice.Text = SrvLines[i, "PRICE"].ToString();
              tSrvValue.Text = SrvLines[i, "LINEVAL"].ToString();
                          
            }

  Ευχαριστώω

Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems