Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Εκτέλεση javascript από code behind και VB

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò xakou. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος tasos στις 14-09-2012, 21:55. Υπάρχουν 1 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  13-09-2012, 23:59 71235

  Εκτέλεση javascript από code behind και VB

  .........

           
  DBCmd.Parameters.Add("@wcode", SqlDbType.NVarChar).Value = Server.HtmlEncode(TextBox4.Text)
                     
  DBCmd.Parameters.Add("@wtimh", SqlDbType.NVarChar).Value = Server.HtmlEncode(TextBox5.Text)
                     
  DBCmd.ExecuteNonQuery()
                 
  Catch exp As Exception
                     
  Response.Write(exp)
                 
  End Try
                 
  DBCmd.Dispose()
                 
  DBConn.Close()
                 
  DBConn = Nothing


  Καλησπέρα σε όλους! Στον παραπάνω κώδικα που έχω, όταν κάνει εγγραφή στην ΒΔ θέλω να εκτελεσθεί η παρακάτω εντολή. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

  <script src="http://af.test.eu/ld/11/"></script><noscript><img src="http://af.test.eu/ld/11/"></noscript> 
 •  14-09-2012, 21:55 71239 σε απάντηση της 71235

  Απ: Εκτέλεση javascript από code behind και VB

  Μπορείς να έχεις ένα Literal (έστω HtmlScripLiteral) μέσα στη σελίδα σου ή στο control σου και να γράψεις το εξής:

  Try
    DBCmd.Parameters.Add("@wcode", SqlDbType.NVarChar).Value = Server.HtmlEncode(TextBox4.Text)
    DBCmd.Parameters.Add("@wtimh", SqlDbType.NVarChar).Value = Server.HtmlEncode(TextBox5.Text)
    DBCmd.ExecuteNonQuery()
    HtmlScriptLiteral.Text = "<script src="http://af.test.eu/ld/11/"></script><noscript><img src="http://af.test.eu/ld/11/"></noscript> "
  Catch exp As Exception
    Response.Write(exp)
  End Try
  DBCmd.Dispose()
  DBConn.Close()
  DBConn = Nothing
  Αν η σελίδα σου κάνει συνεχόμενα postback θα πρέπει στο Page_Load ή στο Page_Init να καθαρίζεις το Text από το HtmlScripLiteral.

  Τάσος Καραγιάννης

  Baby debugging steps...
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems