Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Algorithms   (RSS)
 • 'Εμπειροι προγραμματιστές ή ομάδες προγραμματιστών

  Agile / SCRUM Προγραμματιστές. Έχετε εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς?ORM (Object Relational Mapping)Patterns and Object Oriented programming.NET programming languages (optional, PHP and other non-NET languages)PostGreSQL and/or MySQLNLP (Natural language processing) (optional)Web Services (SOAP)Η ...
  Δημοσιεύτηκε στο Προσφορά/Ζήτηση Υπηρεσιών (Forum) από το μέλος tpanagis στις Ιανουαρίου 24, 2011
 • Game Developer Job Listing

  Total Eclipse is looking for a Game Developer to join their team. The successful candidate must have proven programming experience in object-oriented languages, a systematic approach to problem-solving and time management, as well as great people skills and a passion for games. You will be expected to work in a variety of ...
  Δημοσιεύτηκε στο Προσφορά/Ζήτηση Υπηρεσιών (Forum) από το μέλος Total Eclipse στις Σεπτεμβρίου 1, 2009
 • Printing BarCodes

  Printing barcodes from your application is quite easy, as long as you get to know a simple algorithm (for the specific barcode symbology you're interested in) and you have a valid font file. Searching via Google on this subject is sometimes hard enough, because the top results come for commercial components or font distributors. In this article, ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Ιανουαρίου 30, 2006
 • IBAN number processing

  The following code has been composed after reading the ''IBAN: International bank account number'' of the European committee for banking standards (ECBS, http://www.ecbs.org/) (EBS204 V3.2 - August 2003). The basic use of this module is to verify that a given IBAN number is correct. There are also included some functions to generate IBAN from a ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Σεπτεμβρίου 1, 2005
 • Έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ

  Αυτό κάπου πρέπει να το βρήκα και να το τροποποίησα λίγο, αν και ήξερα από παλαιότερα τον αλγόριθμο. Anyway, δεν θυμάμαι περισσότερα, αλλά ο κώδικας έχει ως εξής:Public Module VatId Public Function IsValid(ByVal VatId As String) As Boolean 'if afm is valid returns true else returns false. Dim i As Byte Dim sum ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Αυγούστου 24, 2005
 • GreekEuroVerbalizer

  Reading a recent post in dotNetZone.gr I decided to implement as a proof-of-concept an algorithm using regular expressions to convert a decimal numeral representing an amount of money, to a verbal from in Greek text. So to make it more obvious the problem was to convert 1,234,567.89 Euros to the string ''One Million, Two Hundred Thirty Four, ...
  Δημοσιεύτηκε στο rousso's .net blog (Weblog) από το μέλος rousso στις Αυγούστου 23, 2005
 • GreekEuroVerbalizer

  Διάβασα πρόσφατα αυτό το άρθρο στο blog του equilibrium για ένα αλγόριθμο ο οποίος μεταφράζει ένα αριθμιτικό ποσό σε ελληνικό κείμενο. Ο αλγόριθμος θα είναι λογικά χρήσιμος σε τραπεζικές ή άλλες οικονομικές εφαρμογές. Δεν μου ''άρεσαν'' όμως δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι χρησιμοποιεί υπερβολικά πολλά strings για να κάνει την δουλειά. ...
  Δημοσιεύτηκε στο rousso's .net blog (Weblog) από το μέλος rousso στις Αυγούστου 23, 2005
 • Resize a bitmap

  This function resizes a bitmap to fit given dimensions without stretching the bitmapImports System.IO Imports System.Drawing Imports System.Drawing.Imaging Public Module Bitmap Public Function Resize(ByVal Bitmap As System.Drawing.Bitmap, ByVal MaxWidth As Integer, ByVal MaxHeight As Integer) As System.Drawing.Bitmap If ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Αυγούστου 22, 2005
 • Get a Jpeg MemoryStream from a given bitmap and for specified compression rate

  Imports System.IO Imports System.Drawing Imports System.Drawing.Imaging Public Module Bitmap Public Function GetJpegStream(ByVal Bitmap As System.Drawing.Bitmap, ByVal Quality As Integer) As MemoryStream If Bitmap Is Nothing Then Throw New Exception(''No bitmap supplied for stream conversion'') If Quality < 0 ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Αυγούστου 22, 2005
 • Convert HTML to RTF (HtmlToRtf Converter)

  The following code converts basic html to rtf. It supports only the following html tags: b, i, u. strong, em, p and the greek character set. I wrote this code to convert html formated text to rtf source for crystal reports 9 (VS 2003 bandle) that do not support html parsing.Public Function HtmlToRtf(ByVal Html As String) As StringConst RtfHeader ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Αυγούστου 19, 2005
 • Μετατροπή ελληνικών strings σε λατινικά (greenglish)

  Ο παρακάτω κώδικας μετατρέπει ελληνικό κείμενο σε λατινικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιεί διάφορους κανονισμούς που βρήκα από δω και από κει στο web ώστε να κάνει σωστή απόδοση της μετάφρασης, πχ. όπως γίνεται όταν τα ελληνικά ονόματα βγαίνουν με λατινικούς χαρακτήρες στα διαβατήρια.Public Function GetGreenglish(ByVal Text As String) As StringDim ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Αυγούστου 18, 2005
 • Δημιουργία ελληνικού λεκτικού για ποσά σε ευρώ

  Η ρουτίνα που ακολουθεί δημιουργεί το λεκτικό για ποσά σε ευρώ (ολογράφως). Υποστηρίζει και αρνητικά ποσά. Credits: Κάπου βρήκα έναν αντίστοιχο κώδικα για αγγλικά, μου έδωσε και λίγο σκονισμένο κώδικα ο Γιάννης Κ. σε cobol, σκέφτηκα κι εγώ δυο πραγματάκια, τα συμμάζεψα, τα άπλωσα και να το...Public Function GetGreekMoneyVerbage(ByVal Amount ...
  Δημοσιεύτηκε στο Εquilibrium (Weblog) από το μέλος cgeo στις Αυγούστου 17, 2005
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems