Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Migration Ms Access function σε SQL 2008

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò neoklis. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος neoklis στις 19-12-2010, 21:14. Υπάρχουν 13 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  15-12-2010, 14:20 61678

  Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Επειδή το παρόν thread είναι συνέχεια προηγούμενου αλλά αφορά διαφορετικό θέμα, δημιούγησα το παρόν και ποστάρω link του προηγούμενου

  http://www.dotnetzone.gr/cs/forums/1/61671/ShowThread.aspx

  Κάνω migration από Ms Access σε SQL 2008 και έχω την παρακάτω function. Αν την αφήσω όπως έχει και την τρέξω μέσα από την Access με linked tables στον SQL, o χρόνος εκτέλεσης είναι 2 με 3 ώρες την στιγμή που όταν ήταν linked με πίνακες στην Access, ήταν κοντά στα 15 λεπτά. Για λόγους που δεν γνωρίζω καθυστερεί υπερβολικά, οπότε πρέπει να την ξαναφτιάξω στον SQL. Έχω κολλήσει όμως και δεν μπορώ να αποφασίσω για το αν θα πρέπει να είναι Stored Procedure, UDf ή custom aggregate.

   

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
   
  Public Function Generate_LineProductionSAP()
  
    Static S As Recordset, SAP_SQL, L As Recordset
    Static Ret As Variant, z As Long, TotalRecs
    Static cur_key, i, itxt, j, jtxt, GroupFound, x
    
    DoCmd.SetWarnings False
    
    DoCmd.RunSQL "DELETE ProductionMatrixSAP.* FROM ProductionMatrixSAP;"
    SAP_SQL = "SELECT SAP_PO.SD_key, Max(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm, Sum(SAP_Confirmations.Conf_qty_KG) AS KG, Sum(SAP_Confirmations.Conf_Pieces) AS ST FROM (SAP_Confirmations INNER JOIN SAP_PO ON SAP_Confirmations.PO = SAP_PO.PO) INNER JOIN Work_Groups ON (SAP_Confirmations.MRP_Controller = Work_Groups.MRP_Controller) AND (SAP_Confirmations.Work_Center = Work_Groups.WorkCenter) GROUP BY SAP_PO.SD_key, SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm ORDER BY SAP_PO.SD_key, SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center;"
    Set L = CurrentDb.OpenRecordset("ProductionMatrixSAP", dbOpenDynaset)
    
    x = SaveSQL("Generate ProductionMatrix with SAP Confirmations", "Generate_LineProductionSAP", "SAP_SQL", SAP_SQL, GetAddSQL())
    Set S = CurrentDb.OpenRecordset(SAP_SQL, dbReadOnly)
    
    If S.RecordCount > 0 Then
      i = 0
      itxt = Null
      cur_key = "#init#"
      
      S.MoveLast
      TotalRecs = S.RecordCount
      Ret = SysCmd(SYSCMD_INITMETER, "Generate SAP Matrix...", TotalRecs)
      z = 1
      
      S.MoveFirst
      Do Until S.EOF
      
        Ret = SysCmd(SYSCMD_UPDATEMETER, z)
        If Not cur_key = S("SD_key") Then
          L.AddNew
          L("SD_key") = S("SD_key")
          L("MaxOP") = 1
          L("OP01") = S("Operation_No")
          L("WC01") = S("Work_Center")
          L("WG01") = S("WorkGroupConfirm")
          L("PG01") = S("WorkGroupPrevConfirm")
          L("LD01") = S("PostDate")
          L("KG01") = S("KG")
          L("ST01") = S("ST")
          L("MaxCombo") = 1
          L("G01") = S("WorkGroupConfirm")
          L("D01") = S("PostDate")
          cur_key = S("SD_key")
          i = 1
          L.Update
        Else
          L.MoveLast
          i = i + 1
          itxt = Format(i, "00")
          L.Edit
          L("MaxOP") = i
          L(("OP" & itxt)) = S("Operation_No")
          L(("WC" & itxt)) = S("Work_Center")
          L(("WG" & itxt)) = S("WorkGroupConfirm")
          L(("PG" & itxt)) = S("WorkGroupPrevConfirm")
          L(("LD" & itxt)) = S("PostDate")
          L(("KG" & itxt)) = S("KG")
          L(("ST" & itxt)) = S("ST")
          GroupFound = False
          j = 1
          Do Until GroupFound Or j > L("MaxCombo")
            jtxt = Format(j, "00")
            If L(("G" & jtxt)) = S("WorkGroupConfirm") Then
              GroupFound = True
              If L(("D" & jtxt)) < S("PostDate") Then
                L(("D" & jtxt)) = S("PostDate")
              End If
            Else
              j = j + 1
            End If
          Loop
          If Not GroupFound Then
            jtxt = Format(j, "00")
            L("MaxCombo") = j
            L(("G" & jtxt)) = S("WorkGroupConfirm")
            L(("D" & jtxt)) = S("PostDate")
          End If
          L.Update
        End If
        S.MoveNext
        z = z + 1
      Loop
      Ret = SysCmd(SYSCMD_REMOVEMETER)
    End If
    
    S.Close
    L.Close
    
  Debug.Print SAP_SQL
    
  End Function


  Dionisis
 •  15-12-2010, 19:14 61684 σε απάντηση της 61678

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Ποσες στηλες εχει ο πινακας ProductionMatrixSAP ?
  Με μια ματια στον κωδικα που παραθετεις, ο πινακας ProductionMatrixSap ειναι της μορφης (correct me if i'm wrong) :
  SD_key, MaxOp, OP01, WC01, WG01, PG01, LD01, KG01, ST01, OP02, WC02, WG02, PG02, LD02, KG02, ST02, OP03, WC03, WG03, PG03, LD03, KG03, ST03, OPxx, WCxx, WGxx, PGxx, LDxx, KGxx, STxx 

  Καθε unique τιμη του SD_Key εχει και μια εγγραφη στον πινακα, κ στο MaxOp χρησιμοποιειται καπου στην συνεχεια, για τον προσδιορισμο των στηλων που πρεπει να "προστεθουν" για το concatenation ?
  px.  SD_Key   MaxOp
        KeyA         4
        KeyB         2

  KeyA, CONCATENATE(OP01, OP02, OP03, OP04) AS OP (looks a bit weird)
  KeyA, CONCATENATE(OP01, OP02) AS OP

  Αν παρουσιαζες τα results του "SELECT SAP_PO.SD_key, Max(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SAP_Confirmations ......"
  κ περιεγραφες στην συνεχεια το πως θελεις την τελικη μορφη των δεδομενων,  ισως θα μπορουσε να δωθει μια ποιο ευστοχη απαντηση.

  --ΗΤΗ--

   

   

   

 •  16-12-2010, 10:52 61700 σε απάντηση της 61684

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  spaceman:
  Ποσες στηλες εχει ο πινακας ProductionMatrixSAP ?

  Ο πίνακας έχει 85 στήλες.

  spaceman:

  Με μια ματια στον κωδικα που παραθετεις, ο πινακας ProductionMatrixSap ειναι της μορφης (correct me if i'm wrong) :
  SD_key, MaxOp, OP01, WC01, WG01, PG01, LD01, KG01, ST01, OP02, WC02, WG02, PG02, LD02, KG02, ST02, OP03, WC03, WG03, PG03, LD03, KG03, ST03, OPxx, WCxx, WGxx, PGxx, LDxx, KGxx, STxx 

  Σωστά.

  spaceman:
  Καθε unique τιμη του SD_Key εχει και μια εγγραφη στον πινακα, κ στο MaxOp χρησιμοποιειται καπου στην συνεχεια, για τον προσδιορισμο των στηλων που πρεπει να "προστεθουν" για το concatenation ?
  px.  SD_Key   MaxOp
        KeyA         4
        KeyB         2

  Σωστά.

  spaceman:

  KeyA, CONCATENATE(OP01, OP02, OP03, OP04) AS OP (looks a bit weird)
  KeyA, CONCATENATE(OP01, OP02) AS OP

  Αν παρουσιαζες τα results του "SELECT SAP_PO.SD_key, Max(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SAP_Confirmations ......"
  κ περιεγραφες στην συνεχεια το πως θελεις την τελικη μορφη των δεδομενων,  ισως θα μπορουσε να δωθει μια ποιο ευστοχη απαντηση.

  Έστω λοιπό ότι το αποτέλεσμα του selection είναι

  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
                 SD_key	                  PostDate	Operation_No	Work_Center	WorkGroupConfirm	WorkGroupPrevConfirm	KG	ST
  1200019825-001-21028018863	2006-03-15 00:00:00.000	0060	               S_IGT1	         IGT	         IGT	               27900	0
  1200019825-001-21028018863	2006-04-07 00:00:00.000	0060	               S_IGT3	         IGT	         IGT	               57150	0
  1200019825-001-21028018863	2006-04-07 00:00:00.000	0150	               S_SPL3	         SPL	         SPL	               90750	605
  1200019825-001-21028018863	2006-04-07 00:00:00.000	0195	               S_FRN2	         FRN	         FRN	               90150	601
  1200019825-001-21028018863	2006-04-25 00:00:00.000	0500	               LWC	         Y-LWC	          NULL	               85423	0

  Αυτό που θέλω να πάρω είναι

  1
  2
   
                 SD_key	      MaxOP	OP01	WC01	WG01	PG01	LD01	KG01	ST01	OP02	WC02	WG02	PG02	LD02	KG02	ST02	OP03	WC03	WG03	PG03	LD03	KG03	ST03	OP04	WC04	WG04	PG04	LD04	KG04	ST04	OP05	WC05	WG05	PG05	LD05	KG05	ST05
  1200019825-001-21028018863	5	0060	S_IGT1	IGT	IGT	15-03-06	27900	0	0060	S_IGT3	IGT	IGT	07-04-06	57150	0	0150	S_SPL3	SPL	SPL	07-04-06	90750	605	0195	S_FRN2	FRN	FRN	07-04-06	90150	601	0500	LWC	Y-LWC		25-04-06	85423	0

  Δεν έχω καταφέρει απόλυτη στοίχηση των πεδίων αλλά ελπίζω να είναι κατανοητό...
  Dionisis
 •  16-12-2010, 13:14 61709 σε απάντηση της 61700

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Αυτό που πιστεύω ότι θα χρειαστώ είιναι μια stored procedure που θα διαβάζω γραμμή γραμμή το selection. Έχω ξεκινήσει να γράφω τον κώδικα μου, χτυπάει σε κάποιες περιπτώσεις (διπλοκλειδιά)... λογικό είναι δεν έχω ενσωματώσει ελέγχους ούτε συνθήκες... κάπως έτσι πιστεύω θα συνεχίσω...

  truncate table ProductionMatrixSAP
  
  declare @Sd_Key nvarchar(50)
  declare @PostDate datetime
  declare @OperNo nvarchar(4)
  declare @WCenter nvarchar(8)
  declare @WorkGrpConf nvarchar(8)
  declare @WorkGrpPrvConf nvarchar(8)
  declare @Kg int
  declare @St int
  
  DECLARE s_cursor CURSOR 
  READ_ONLY
  FOR SELECT SAP_PO.SD_key, Max(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SAP_Confirmations.Operation_No, 
  SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm, 
  Sum(SAP_Confirmations.Conf_qty_KG) AS KG, Sum(SAP_Confirmations.Conf_Pieces) AS ST 
  FROM (SAP_Confirmations INNER JOIN SAP_PO ON SAP_Confirmations.PO = SAP_PO.PO) INNER JOIN Work_Groups 
  ON (SAP_Confirmations.MRP_Controller = Work_Groups.MRP_Controller) AND 
  (SAP_Confirmations.Work_Center = Work_Groups.WorkCenter) GROUP BY SAP_PO.SD_key, SAP_Confirmations.Operation_No, 
  SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm 
  ORDER BY SAP_PO.SD_key, SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center
  
  open s_cursor
  
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
  	FETCH NEXT FROM s_cursor
  	into @sd_key,@PostDate,@OperNo,@WCenter,@WorkGrpConf,@WorkGrpPrvConf,@Kg,@St
  
  	INSERT INTO ProductionMatrixSAP
  						 (SD_key, MaxOP, OP01, WC01, WG01, PG01, LD01, KG01, ST01)
  	VALUES   (@sd_key,'1',@OperNo,@WCenter,@WorkGrpConf,@WorkGrpPrvConf,@PostDate,@Kg,@St)
  end
  
  CLOSE s_cursor
  DEALLOCATE s_cursor
   

  Dionisis
 •  16-12-2010, 14:12 61710 σε απάντηση της 61709

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Ενώ γράφω τον κώδικα μου και πατάω execute για να δω τα αποτελέσματα, το execute δεν εκτελείται. Δείχνει ότι κάνει κάτι, αλλά κοκο και αυγό τίποτα... Πατάω debug βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.. κάνω stop debug... execute και εκτελείται μια χαρά... μήπως γνωρίζει κάποιος..;


  Dionisis
 •  16-12-2010, 14:58 61712 σε απάντηση της 61700

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  neoklis:

  Αυτό που θέλω να πάρω είναι

  1
  2
   
                 SD_key	      MaxOP	OP01	WC01	WG01	PG01	LD01	KG01	ST01	OP02	WC02	WG02	PG02	LD02	KG02	ST02	OP03	WC03	WG03	PG03	LD03	KG03	ST03	OP04	WC04	WG04	PG04	LD04	KG04	ST04	OP05	WC05	WG05	PG05	LD05	KG05	ST05
  1200019825-001-21028018863	5	0060	S_IGT1	IGT	IGT	15-03-06	27900	0	0060	S_IGT3	IGT	IGT	07-04-06	57150	0	0150	S_SPL3	SPL	SPL	07-04-06	90750	605	0195	S_FRN2	FRN	FRN	07-04-06	90150	601	0500	LWC	Y-LWC		25-04-06	85423	0

  Δεν έχω καταφέρει απόλυτη στοίχηση των πεδίων αλλά ελπίζω να είναι κατανοητό...

  Μηπως αυτο που θελεις ειναι cross-tab report ? (records --> columns), επειδη απο την μορφη του τελικου αποτελεσματος δεν ειναι εμφανες που/πως χρησιμοποιειται concatenation.

  Στην περιπτωση cross-tab report, υπαρχουν διαφοροι τροποι να το επιτυχεις (cursors, dynamic sql, pivot, case statements) :

  px.

  DECLARE @t TABLE (	SD_KEY NVARCHAR(100) COLLATE database_default,
  					PostDate SMALLDATETIME,
  					Operation_No NVARCHAR(4) COLLATE database_default,
  					Work_Center NVARCHAR(10) COLLATE database_default,
  					WorkGroupConfirm NVARCHAR(5) COLLATE database_default,
  					WorkGroupPrevConfirm NVARCHAR(5) COLLATE database_default,
  					KG INT,
  					ST INT
  				)
  INSERT INTO @t(SD_KEY, PostDate, Operation_No, Work_Center, WorkGroupConfirm, WorkGroupPrevConfirm, KG, ST)
  VALUES
  (N'1200019825-001-21028018863', '2006-03-15 00:00:00.000', N'0060', N'S_IGT1', N'IGT', N'IGT',27900, 0),
  (N'1200019825-001-21028018863', '2006-04-07 00:00:00.000', N'0060', N'S_IGT3', N'IGT', N'IGT',57150, 0),
  (N'1200019825-001-21028018863', '2006-04-07 00:00:00.000', N'0150', N'S_SPL3', N'SPL', N'SPL',90750, 605),
  (N'1200019825-001-21028018863', '2006-04-07 00:00:00.000', N'0195', N'S_FRN2', N'FRN', N'FRN',90150, 601),
  (N'1200019825-001-21028018863', '2006-04-25 00:00:00.000', N'0500', N'LWC', N'Y-LWC', NULL,85423, 0)
  
  
  --option 1: multi-pivot
  SELECT SD_KEY, 
  	MAX([OP01]) AS OP01, MAX([LD01]) AS LD01, MAX([KG01]) AS KG01,
  	MAX([OP02]) AS OP02, MAX([LD02]) AS LD02, MAX([KG02]) AS KG02,
  	MAX([OP03]) AS OP03, MAX([LD03]) AS LD03, MAX([KG03]) AS KG03,
  	MAX([OP04]) AS OP04, MAX([LD04]) AS LD04, MAX([KG04]) AS KG04,
  	MAX([OP05]) AS OP05, MAX([LD05]) AS LD05, MAX([KG05]) AS KG05
  FROM 
  	(SELECT SD_KEY, 
  			PostDate, 'LD' + RIGHT(N'00' + CAST(ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SD_KEY ORDER BY PostDate) AS NVARCHAR(2)), 2) AS LDrownum,
  			Operation_No, 'OP' + RIGHT(N'00' + CAST(ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SD_KEY ORDER BY PostDate) AS NVARCHAR(2)), 2) AS OPrownum,
  			KG, 'KG' + RIGHT(N'00' + CAST(ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SD_KEY ORDER BY PostDate) AS NVARCHAR(2)), 2) AS KGrownum
  		FROM @t 
  	) AS data
  --PostDate pivot
  PIVOT
  (
  	MAX(PostDate) FOR LDrownum IN ([LD01], [LD02], [LD03], [LD04], [LD05]) --[LD06], .....[LDxx]
  ) AS LDpvt
  --Operaton_No pivot
  PIVOT
  (
  	MAX(Operation_No) FOR OPrownum IN ([OP01], [OP02], [OP03], [OP04], [OP05]) --[OP06], .....[OPxx]
  ) AS LDpvt
  --other pivots here
  --......
  --......
  --KG pivot
  PIVOT
  (
  	MAX(KG) FOR KGrownum IN ([KG01], [KG02], [KG03], [KG04], [KG05]) --[KG06], .....[KGxx]
  ) AS KGpvt
  GROUP BY SD_KEY
  
  
  --option 2: case statements
  SELECT SD_KEY, 
  	MAX(CASE rownum WHEN 1 THEN Operation_No END) AS OP01, MAX(CASE rownum WHEN 1 THEN PostDate END) AS PD01, MAX(CASE rownum WHEN 1 THEN KG END) AS KG01,
  	MAX(CASE rownum WHEN 2 THEN Operation_No END) AS OP02, MAX(CASE rownum WHEN 2 THEN PostDate END) AS PD02, MAX(CASE rownum WHEN 2 THEN KG END) AS KG02,
  	MAX(CASE rownum WHEN 3 THEN Operation_No END) AS OP03, MAX(CASE rownum WHEN 3 THEN PostDate END) AS PD03, MAX(CASE rownum WHEN 3 THEN KG END) AS KG03,
  	MAX(CASE rownum WHEN 4 THEN Operation_No END) AS OP04, MAX(CASE rownum WHEN 4 THEN PostDate END) AS PD04, MAX(CASE rownum WHEN 4 THEN KG END) AS KG04,		
  	MAX(CASE rownum WHEN 5 THEN Operation_No END) AS OP05, MAX(CASE rownum WHEN 5 THEN PostDate END) AS PD05, MAX(CASE rownum WHEN 5 THEN KG END) AS KG05		
  FROM 
  (
  	SELECT SD_KEY, PostDate, Operation_No, KG, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SD_KEY ORDER BY PostDate) AS rownum
  	FROM @t
  ) AS data
  GROUP BY SD_KEY

  Στην περιπτωση του cross-tab ο tsql κωδικας "gets extremely ugly" και ειναι πολλοι που θα σου προτειναν να κανεις το cross-tab report στον client.

  --HTH--

   

   

 •  16-12-2010, 15:17 61715 σε απάντηση της 61710

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  neoklis:
  Ενώ γράφω τον κώδικα μου και πατάω execute για να δω τα αποτελέσματα, το execute δεν εκτελείται. Δείχνει ότι κάνει κάτι, αλλά κοκο και αυγό τίποτα... Πατάω debug βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.. κάνω stop debug... execute και εκτελείται μια χαρά... μήπως γνωρίζει κάποιος..;

  This is a good one.
  Δοκιμασε το παρακατω

  declare @t table (id smallint)
  insert into @t(id) values (1), (2), (3)
  
  declare @i smallint
  
  declare cur1 cursor for select id from @t
  open cur1
  
  select @@FETCH_STATUS as fetchstatus
  
  while @@FETCH_STATUS = 0
  begin
  	fetch next from cur1 into @i
  	select @i AS i
  end
  
  close cur1
  deallocate cur1

  Την πρωτη φορα που το εκτελεις παιρνεις τα παρακατω αποτελεσματα:
  fetchstatus = 0
  i = 1
  i = 2
  i = 3
  i = 3 (duplicate return)

  Εκτελεσε το statement ξανα στην ιδια connection και αυτο που επιστρεφει ειναι:
  fetchstatus = -1
  BOL:
  Because @@FETCH_STATUS is global to all cursors on a connection, use @@FETCH_STATUS carefully. After a FETCH statement is executed, the test for @@FETCH_STATUS must occur before any other FETCH statement is executed against another cursor. The value of @@FETCH_STATUS is undefined before any fetches have occurred on the connection. (not completely true though)

  To σωστο θα ηταν να γραψεις τον κερσορα σου καπως ετσι:

  open s_cursor
  
  FETCH NEXT FROM s_cursor
  into @sd_key,@PostDate,@OperNo,@WCenter,@WorkGrpConf,@WorkGrpPrvConf,@Kg,@St
  
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
  
  	INSERT INTO ProductionMatrixSAP
  						 (SD_key, MaxOP, OP01, WC01, WG01, PG01, LD01, KG01, ST01)
  	VALUES   (@sd_key,'1',@OperNo,@WCenter,@WorkGrpConf,@WorkGrpPrvConf,@PostDate,@Kg,@St)
  
  	FETCH NEXT FROM s_cursor
  	into @sd_key,@PostDate,@OperNo,@WCenter,@WorkGrpConf,@WorkGrpPrvConf,@Kg,@St
  
  end
  
  
  CLOSE s_cursor
  DEALLOCATE s_cursor

   

  --ΗΤΗ--

   

   

 •  16-12-2010, 15:55 61716 σε απάντηση της 61715

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Σε ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου για τα cursors.. το πρόβλημα που είχα διορθώθηκε....

  Το παράδειγμα που μου δίνεις με pivot, είναι πάρα πολύ καλό... κάθομαι και το χαζεύω.... σαν ζαβος.. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πως το αποτέλεσμα, θα το κάνω insert σε πίνακα... Θα το googlάρω και όλο και κάτι θα βρω..

  Σε ευχαριστώ


  Dionisis
 •  16-12-2010, 23:58 61735 σε απάντηση της 61716

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πως το αποτέλεσμα, θα το κάνω insert σε πίνακα...

  (the following looks weird, or not?):

  INSERT INTO ProductionMatrixSAP
  			(SD_key, MaxOP, 
  			OP01, WC01, WG01, PG01, LD01, KG01, ST01, --first row column set
  			OP02, WC02, WG02, PG02, LD02, KG02, ST02, --second row column set
  			OP03, WC03, WG03, PG03, LD03, KG03, ST03, --third row column set
  			OP04, WC04, WG04, PG04, LD04, KG04, ST04, --fourth row column set
  			OP05, WC05, WG05, PG05, LD05, KG05, ST05 --,												
  			--......................................
  			--......................................
  			--......................................			
  			--OPxx, WCxx, WGxx, PGxx, LDxx, KGxx, STxx	--xx row column set		
  			)
  SELECT SD_Key, MAX(row_sdk),
  /* first row column set*/	MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN Operation_No END), MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN Work_Center END), MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN WorkGroupConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN WorkGroupPrevConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN PostDate END), MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN KG END), MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN ST END), 
  /* second row column set*/	MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN Operation_No END), MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN Work_Center END), MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN WorkGroupConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN WorkGroupPrevConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN PostDate END), MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN KG END), MAX(CASE row_sdk WHEN 2 THEN ST END), 
  /* third row column set*/	MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN Operation_No END), MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN Work_Center END), MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN WorkGroupConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN WorkGroupPrevConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN PostDate END), MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN KG END), MAX(CASE row_sdk WHEN 3 THEN ST END), 
  /* fourth row column set*/	MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN Operation_No END), MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN Work_Center END), MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN WorkGroupConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN WorkGroupPrevConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN PostDate END), MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN KG END), MAX(CASE row_sdk WHEN 4 THEN ST END), 
  /* fifth row column set*/	MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN Operation_No END), MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN Work_Center END), MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN WorkGroupConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN WorkGroupPrevConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN PostDate END), MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN KG END), MAX(CASE row_sdk WHEN 5 THEN ST END) --,
  /*xx row column set*/	--MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN Operation_No END), MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN Work_Center END), MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN WorkGroupConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN WorkGroupPrevConfirm END), MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN PostDate END), MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN KG END), MAX(CASE row_sdk WHEN xx THEN ST END) --,
  FROM 
  (
  	SELECT	SAP_PO.SD_key, 
  		SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, 
  		Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm,
  		MAX(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SUM(SAP_Confirmations.Conf_qty_KG) AS KG, SUM(SAP_Confirmations.Conf_Pieces) AS ST, 
  		ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SAP_PO.SD_key ORDER BY SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center) AS row_sdk
  	FROM SAP_Confirmations 
  		INNER JOIN SAP_PO ON SAP_Confirmations.PO = SAP_PO.PO
  		INNER JOIN Work_Groups ON SAP_Confirmations.MRP_Controller = Work_Groups.MRP_Controller AND SAP_Confirmations.Work_Center = Work_Groups.WorkCenter
  	GROUP BY SAP_PO.SD_key, SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm 
  ) AS data
  GROUP BY SD_Key
  ORDER BY SD_Key

  Το pattern ειναι προφανες, οποτε θα μπορουσες ή να χρησιμοποιησεις dynamic sql για να δημιουργησεις το insert...select statement ή να πληκτρολογησεις ολο το insert..select statement σε μια stored procedure.

  --HTH--

 •  17-12-2010, 11:57 61740 σε απάντηση της 61735

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  spaceman:
  (the following looks weird, or not?):

  Δεν βλέπω κάτι το παράξενο... Δεν ξέρω όμως αν θα έπρεπε...

  Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο το έχω συναντήσει αρκετές φορές αλλά δεν έχω καταλάβει για ποιό λόγο γίνεται.. π.χ. Αν εκτελέσω το παραπάνω insert into στον πίνακα ProductionMatrixSAP (ο οποίος έχει γίνει truncate) και έχει κλειδί το sd_key, μου χτυπάει το εξής μήνυμα για διπλοεγγραφές.

  Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1

  Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ProductionMatrixSAP'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.ProductionMatrixSAP'.

  To selection που του ζητάω να κάνει insert είναι group by sd_key. Σαν result δεν βλέπω διπλοεγγραφές, αλλά ο SQL τις καταλαβαίνει παρόλο που δεν του ζητάω να τις περάσει. Όπως είπα το έχω ξανα αντιμετωπίσει στο παρελθόν, και σαν λύση (μπακαλίστικη αλλά δεν έχω βρει κάτι άλλο), είναι να κάνω drop το index, εκτέλεση το insert into, create index.. Στην Access δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιο πρόβλημα...Confused


  Dionisis
 •  17-12-2010, 14:44 61742 σε απάντηση της 61740

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008


  Δεν βλέπω κάτι το παράξενο... Δεν ξέρω όμως αν θα έπρεπε...

  Οχι απαραιτητα. Σε καποιους αυτου του ειδους η προσεγγισεις "ξενιζουν". Ωστοσο εχω δει παρομοιες προσεγγισεις σε large scale dbs και υπο ελεγχομενες συνθηκες εκαναν την δουλεια τους μια χαρα.
  Στην δικη σου περιπτωση, αν εχεις περισσοτερους απο 80+κατι διαφορετικους συνδυασμους Operation_No & Work_Center & WorkGroupConfirm & WorkGroupPrevConfirm ανα SD_Key, τοτε ο πινακας ProductionMatrixSAP δεν επαρκει για να περιλαβει ολες τις εγγραφες (οι οποιες μετατρεπονται σε στηλες) και θα πρεπει να δημιουργησεις καινουριες στηλες στο πινακα κοκ.


  Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ProductionMatrixSAP'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.ProductionMatrixSAP'.

  Στο παραδειγμα με τον cursor που ανεφερες παραπανω, ειναι λογικο να εχεις primary key violation:
  Στo "SELECT SAP_PO.SD_key, Max(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SAP_Confirmations ......"  τα δεδομενα επιστρεφονται grouped by  (εκτος του SD_key)  SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm
  και οπως φαινεται και απο το δειγμα των δεδομενων σου

   SD_key			PostDate		     Operation_No
  1200019825-001-21028018863	2006-03-15 00:00:00.000	0060	  
  1200019825-001-21028018863	2006-04-07 00:00:00.000	0060	  
  1200019825-001-21028018863	2006-04-07 00:00:00.000	0150	  
  1200019825-001-21028018863	2006-04-07 00:00:00.000	0195	  
  1200019825-001-21028018863	2006-04-25 00:00:00.000	0500

  Δεν επιστρεφονται μοναδικες τιμες SD_Key (αλλα επιστρεφονται μοναδικοι συνδυασμοι SD_key & Operation_No & Work_Center & WorkGroupConfirm & WorkGroupPrevConfirm)
  Οποτε, οταν κανεις iteration με τον cursor, η πρωτη fetched εγγραφη του SD_Key δημιουργειται κανονικα στον ProductionMatrixSAP , η δευτερη ομως οχι, εφοσον η τιμη του SD_Key ειναι ιδια με την προηγουμενη (pk violation).

  To "INSERT INTO ProductionMatrixSAP (SD_key, MaxOP, OP01 .......SELECT SD_Key, MAX(row_sdk), /* first row column set*/ MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN Operation_No END), ....) AS data GROUP BY SD_Key"
  επιστρεφει μια κ μονο μια εγγραφη ανα SD_Key οποτε "θεωρητικα" δεν θα επρεπε να επιστρεφει PK violation σφαλμα.
  Πιθανες περιπτωσεις:
  1. Υπαρχει trigger for insert on ProductionMatrixSAP ? Ισως ο trigger να δημιουργει σε καποια στιγμη διπλο-εγγραφες κ να τις καθαριζει στην συνεχεια? (drop pk...insert records..trigger duplicates...trigger cleans up..recreate pk works)
  2. ANSI_WARNINGS is set to OFF και τo μηκος καποιων τιμων SD_Key που επιστρεφει το "SELECT SD_Key, MAX(row_sdk),....." ειναι μεγαλυτερο απο το μηκος του πεδιου ProductionMatrixSAP.SD_Key. Σε αυτην την περιπτωση οι επιπλεον χαρακτηρες SD_Key "κοβονται σιωπηλα" και εμφανιζονται διπλο-εγγραφες.
  3. Extreme case, something could be wrong with parallelism. Αυτη η περιπτωση δεν ειναι λογικη αλλα ποτε δεν ξερεις....
  BOL: In a parallel query execution plan, the insert, update, and delete operators are executed serially. However, the WHERE clause of an UPDATE or a DELETE statement, or the SELECT part of an INSERT statement may be executed in parallel. The actual data changes are then serially applied to the database.  Για να αποκλεισεις αυτην την "φανταστικη" περιπτωση, αλλαξε το statement σε "......) AS data
  GROUP BY SD_Key
  ORDER BY SD_Key
  OPTION (MAXDOP 1)"

  Σε καθε περιπτωση, πρεπει να βεβαιωθεις οτι δεν υπαρχουν διπλες εγγραφες στο SELECT statement:

  IF OBJECT_ID('tempdb..#temp') IS NOT NULL
  BEGIN
  	DROP TABLE #temp
  END
  
  
  SELECT SD_Key, MAX(row_sdk) AS row_sdk, MAX(CASE row_sdk WHEN 1 THEN Operation_No END) AS OP01 
  INTO #temp
  FROM 
  (
  	SELECT	SAP_PO.SD_key, 
  		SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, 
  		Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm,
  		MAX(SAP_Confirmations.Posting_Date) AS PostDate, SUM(SAP_Confirmations.Conf_qty_KG) AS KG, SUM(SAP_Confirmations.Conf_Pieces) AS ST, 
  		ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SAP_PO.SD_key ORDER BY SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center) AS row_sdk
  	FROM SAP_Confirmations 
  		INNER JOIN SAP_PO ON SAP_Confirmations.PO = SAP_PO.PO
  		INNER JOIN Work_Groups ON SAP_Confirmations.MRP_Controller = Work_Groups.MRP_Controller AND SAP_Confirmations.Work_Center = Work_Groups.WorkCenter
  	GROUP BY SAP_PO.SD_key, SAP_Confirmations.Operation_No, SAP_Confirmations.Work_Center, Work_Groups.WorkGroupConfirm, Work_Groups.WorkGroupPrevConfirm 
  ) AS data
  GROUP BY SD_Key
  ORDER BY SD_Key
  
  
  --check if there are duplicate keys
  --if you get results here, there are duplicates
  SELECT 'there are duplicates' AS msg, SD_Key, COUNT(*) AS counter
  FROM #temp
  GROUP BY SD_Key
  HAVING(COUNT(*) > 1)
  
  
  IF OBJECT_ID('tempdb..#temp') IS NOT NULL
  BEGIN
  	DROP TABLE #temp
  END

   

  --HTH--

 •  17-12-2010, 15:10 61743 σε απάντηση της 61742

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  spaceman:

  Οχι απαραιτητα. Σε καποιους αυτου του ειδους η προσεγγισεις "ξενιζουν".

  Κατάλαβα τι λες.., όχι ότι σε μένα δεν μου έπεσε βαριά η προσέγγιση σου... Αισθάνθηκα σαν να μου πετάνε crt οθόνη από τον 4ο και γώ πρέπει να την πιάσω. Ωστόσο δεν είμαι από τους ανθρώπους που τα παρατάνε...λίγη προσπάθεια και κάτι νομίζω κατάλαβα...

  spaceman:

  Στην δικη σου περιπτωση, αν εχεις περισσοτερους απο 80+κατι διαφορετικους συνδυασμους Operation_No & Work_Center & WorkGroupConfirm & WorkGroupPrevConfirm ανα SD_Key, τοτε ο πινακας ProductionMatrixSAP δεν επαρκει για να περιλαβει ολες τις εγγραφες (οι οποιες μετατρεπονται σε στηλες) και θα πρεπει να δημιουργησεις καινουριες στηλες στο πινακα κοκ.

  οκ..

  για τα υπόλοιπα θα πάρω τον χρόνο μου να τα διαβάσω..

  Σε ευχαριστώ

   

   


  Dionisis
 •  18-12-2010, 18:29 61759 σε απάντηση της 61743

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  neoklis, πάτα και το "Σημείωση ως Απάντησης" στις απαντήσεις που σε βοήθησαν...
  Vir prudens non contra ventum mingit
 •  19-12-2010, 21:14 61772 σε απάντηση της 61759

  Απ: Migration Ms Access function σε SQL 2008

  Φυσικά και θα το κάνω, απλά θέλω τον χρόνο μου για να δοκιμάσω όλα αυτά του spaceman..


  Dionisis
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems