Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Εμφάνιση τιμών Datarow από μία φόρμα στα textbox άλλης σε VS2010, C#, MySQL

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò manost. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος George J. Capnias στις 21-10-2014, 08:07. Υπάρχουν 1 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  16-10-2014, 09:25 75783

  Εμφάνιση τιμών Datarow από μία φόρμα στα textbox άλλης σε VS2010, C#, MySQL

  Είμαι νέος και χρειάζομαι τη βοήθειά σας.

  Έχω μία φόρμα πελατών και μέσα από αυτή μέσω κουμπιού ανοίγω μία φόρμα αναζήτησης όπου εμφανίζω σε datagrid τις τιμές που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης. Το πρόβλημα μου είναι πως όταν θα κάνω διπλό κλικ σε ένα row μπορώ να κλείνω τη φόρμα αναζήτησης και να επιστρέφω τις τιμές του row στα textbox της φόρμας πελάτη; Δουλεύω σε VS2010, C#, MySQL.

  Παραθέτω κώδικα σε περίπτωση που χρειάζεται.

  Εδώ ανοίγω τη φόρμα αναζήτησης και επιστρέφω όταν την κλείσω

          private void btnIndex_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              Form1 frm1 = new Form1();
              this.Hide();
              frm1.ShowDialog();
              this.Show();
              frm1.Dispose();


  Αυτός είναι ο κώδικας της φόρμας αναζήτησης

          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
                      string connString = "server=localhost;user=root;database=philoksenia;port=3306;password=mysql";
              MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connString);
              conn.Open();

              DataTable dt = new DataTable();
              MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("Select custCode, custLname, custFname from tblcust where custLname like '"+txtCustLname.Text+"%'", conn );

              MySqlCommandBuilder cmd = new MySqlCommandBuilder(da);

              da.Fill(dt);

              dataGridView1.DataSource = dt;
              dataGridView1.AutoGenerateColumns = false;
              dataGridView1.Columns[0].DataPropertyName = "custCode";
              dataGridView1.Columns[1].DataPropertyName = "custLname";
              dataGridView1.Columns[2].DataPropertyName = "custFname";

              conn.Close();
   

 •  21-10-2014, 08:07 75816 σε απάντηση της 75783

  Απ: Εμφάνιση τιμών Datarow από μία φόρμα στα textbox άλλης σε VS2010, C#, MySQL

  Καλημέρα,

  Στην φόρμα αναζήτησης μπορείς να βάλεις ένα public property που να περιέχει το ID του record που έκανε διπλό κλικ ο χρήστης. Όταν η πρώτη φόρμα συνεχίσει από το frm1.ShowDialog(), διαβάζεις το property που έχεις αποθηκεύσει το ID και μετά κάνεις την φόρμα Dispose(). Μετά αξιοποιείς το ID όπως χρειάζεται.

   

  George J. 


  George J. Capnias: Χειροπρακτικός Υπολογιστών, Ύψιστος Γκουράρχης της Κουμπουτερολογίας
  w: capnias.org, t: @gcapnias, l: gr.linkedin.com/in/gcapnias
  dotNETZone.gr News
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems