Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Χρήση του .NET Framework Class Library από την Visual Basic 6

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò George J. Capnias. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος George J. Capnias στις 18-04-2006, 15:59. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  18-04-2006, 15:59 11997

  Star [*] Χρήση του .NET Framework Class Library από την Visual Basic 6

  Νομίζω ότι η χρήση του .NET Framework από την Visual Basic 6 ήταν κάτι αναμενόμενο. Πλέον μέσα στο MSDN Libray υπάρχουν οδηγοί και παραδείγματα πως θα μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε:

  Using the .NET Framework Class Library from Visual Basic 6
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/vbrun/default.aspx?pull=/library/en-us/dv_vstechart/html/VBUFCL.asp
  In early January of 2002 Microsoft released Microsoft .NET 1.0, which included a massive class library with functionality that wasn't available in Visual Basic 6. This article will show you how you can use this free resource when enhancing your existing Visual Basic 6 or ASP applications. (10 printed pages)

  Can I Interest You in 5000 Classes?
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/vbrun/default.aspx?pull=/library/en-us/dv_vstechart/html/VB5000Cl.asp
  In the previous article (Using the .NET Framework Class Library from Visual Basic 6), you saw how it was possible to start to unlock the functionality in the .NET framework to make it available to your Visual Basic 6 applications. This time, you will see how anything in the .NET Framework can be utilized in Visual Basic 6 by creating simple wrapper classes. This can let you quickly add powerful functionality to existing Visual Basic 6 applications, without the need to rewrite those applications in .NET. (13 printed pages)

  Using Background Threads with Visual Basic 6
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/vbrun/default.aspx?pull=/library/en-us/dv_vstechart/html/VBFusionBT.asp
  Learn how to use the .NET Framework 2.0 BackgroundWorker component from Visual Basic 6 applications to perform long running operations on background threads. This article shows you how to inform the user of progress, how to allow the user to cancel the background task, and how to debug multi-threaded applications. (10 printed pages)

  Visual Basic 6 and Visual Basic .NET Application Configuration Made Easy
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/vbrun/default.aspx?pull=/library/en-us/dv_vstechart/html/VBConSta.asp
  It's common to have applications that need to load and store configuration information. Applications may expose options to the users, track recently opened files, remember previous form sizes, or more. By writing some simple Visual Basic .NET code, you can easily add this kind of configuration capability to your existing Visual Basic 6 or Visual Basic .NET applications. (17 printed pages)

  Access the File System with .NET Framework Classes from Visual Basic 6
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/vbrun/default.aspx?pull=/library/en-us/dnvs05/html/VBFusionIO.asp
  Accessing the file system is a common application requirement, and in the spirit of Microsoft Visual Basic Fusion, this article shows how to access some of the best Microsoft .NET Framework file system functionality from existing Visual Basic 6 applications. Learn how to get the extension for a file, the directory portion or a path, or the file name portion of a path. Learn how to fire events every time the contents of a directory change. (16 printed pages)

  Implementing File Compression and Encryption in Visual Basic 6 Using the Microsoft .NET Framework, Part I: Cryptography
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dv_vstechart/html/VBCompPI.asp
  In this two-part article series, you'll see how you can easily add encryption and data compression (ZIP) capabilities to existing Visual Basic 6 applications using the .NET Framework. While encryption and compression may not seem like related technologies, if you think about it, each one takes a set of data and performs a transformation on it. In the case of encryption, the data is made unreadable, and with compression, the data is made smaller. You'll also see that both utilize many of the same underlying technologies. (6 printed pages)

  Implementing File Compression and Encryption in Visual Basic 6 Using the Microsoft .NET Framework, Part II: Compression
  Author: Scott Swigart
  Publishing Date: 04/11/2006
  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dv_vstechart/html/vbcompii.asp
  In this two-part article series, you'll see how you can easily add encryption and data compression (ZIP) capabilities to existing Visual Basic 6 applications using the .NET Framework. While encryption and compression may not seem like related technologies, if you think about it, each one takes a set of data and performs a transformation on it. In the case of encryption, the data is made unreadable, and with compression, the data is made smaller. You'll also see that both utilize many of the same underlying technologies. (8 printed pages)

   

  George J.


  George J. Capnias: Χειροπρακτικός Υπολογιστών, Ύψιστος Γκουράρχης της Κουμπουτερολογίας
  w: capnias.org, t: @gcapnias, l: gr.linkedin.com/in/gcapnias
  dotNETZone.gr News
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems