Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Classic ASP page template for VS 2005

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò George J. Capnias. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος George J. Capnias στις 28-06-2005, 03:38. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  28-06-2005, 03:38 3142

  Lightning [li] Classic ASP page template for VS 2005

  Ένα ωραίο tweak:

  1 Classic ASP page template for VS 2005 r

  As you might know, VS 2005 does not provide file template for the classic ASP page. You can make one following instructions on MSDN.  Or just download the one I made from here

  1. Download ASPPage.zip and place it in ...\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\ItemTemplates\Web\VisualBasic\1033. You may want to also add it to ...\Web\CSharp\1033 and ..\Web\JSharp\1033.
  2. Open command prompt window and go to ...\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE.
  3. Run devenv /setup.
  4. Run devenv normally.
  5. Open/create a Web site, right click on the Web site node in the Solution Explorer and choose Add New Item... You should now see Active Server Page item in the list.

  The template is for VBSsript. You can change the language in the page directive easily after the page is added. You don't have to close and reopen the file after you change the scripting language.

  If you also want classic ASP in the File | New dialog:

  1. Open ASPPage.zip file.
  2. Extract ASPPage.asp into ...\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\NewFileItems
  3. Rename file to ASP Page.asp (note the space).
  4. Run devenv /setup again as listed above.

  Enjoy :-)

  Original Link

  Yesterday 02:57 | Mikhail Arkhipov (MSFT)


  George J.

  George J. Capnias: Χειροπρακτικός Υπολογιστών, Ύψιστος Γκουράρχης της Κουμπουτερολογίας
  w: capnias.org, t: @gcapnias, l: gr.linkedin.com/in/gcapnias
  dotNETZone.gr News
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems