Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » DX   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 2 (37 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • A few more reasons to upgrade to v13.2

  13.2 was a great release and many of you already upgraded your applications. For everyone else I am here to help you make that decision sooner and easier, by reminding you what our reviewers had to say, when they upgraded their apps to our latest major release. These are real world feedback without any kind of interaction from us. Gustavo ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Δεκεμβρίου 31, 2013
 • XAF: Soft Validation (What’s New in 13.2)

  Our next major release (13.2), updates our Validation Module with more features that come with different behavior rules, such as Warnings and Information. These can be applied to your existing validation rules using code or the Model Editor. The XAF validation module is a mature and flexible validation system, which allows you to create rules ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 28, 2013
 • XAF: Easy custom members (What’s New in 13.2)

  With our next major release (13.2), we have simplified the manner in which you are able to add custom and computed fields to existing business models. The functionality is available to both developers and end-users. Once beta 1 is released, you can explore this new custom member functionality by exploring the FeatureCenter solution located in ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 16, 2013
 • XAF: Reporting V2 (What’s New in 13.2)

  With the upcoming release of the eXpressApp Framework (version 13.2), we’re introducing a new way in which to create reports for your XAF powered application. Simply said, you’ll now be able to create your report using XtraReports within Visual Studio and effortlessly integrate them into your XAF applications. This is an introductory post for ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 8, 2013
 • The XAF training week in Germany

  Last week I had the privilege to join many of our customers at Oliver’s XAF Training Class in Germany. I wanted to take the time and share with you what happened at the event – as it was an amazing week and highly recommend it to all XAF users.  The location The hotel is located high in the mountains and the above an amazing landscape…a ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 14, 2013
 • A Google Map module for XAF web applications

  XAF it’s a great platform simply because everything is pluggable and reusable! In this post I will demonstrate one more pluggable and reusable contribution – the MapView module from Sergej Derjabkin! Scenario: We have a business object which has an Address property and we want to display them in Google maps. However we have no time to research or ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 25, 2013
 • Security in On-line shop? Easily!

  I can think many reason why Security is necessary when developing even the simplest online shop backend. I will not elaborate them but I will concentrate on how to empower the application prototype we created for our DXSK8 e-shop with a flexible Security System. Note that after this we really close to first paycheck I remind you that in previous ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Μαΐου 24, 2013
 • UI Annotation using Business Rules

  XAF already provides strong and flexible validation for any object that fits specified Rules with build-in the Validation Module. In this post you can find a sample XAF application which extends the Validation to provide support for Warning/Information messages. The implementation uses any Validation Business Rule that exists in XAF’s ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Μαΐου 1, 2013
 • Dressing up an Entity Framework model with a rich app UI in 5 min

  Imagine that we have already build a mobile app using DXTREME such as the DXSK8 demo and already have a ready-to-use Entity Framework data model. Now we are faced with a task to provide a rich administrative application that will be mainly used in Intranet from the desktop (Windows) or web browser. This application should have a typical CRUD UI ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Απριλίου 17, 2013
 • Migrating a legacy real world application

  Recently we made the decision to clone our Winforms VideoRent real world application and create a new XAF application – the XVideoRental. Wearing my LEGO designer hat I will go through all migration steps as if I were in your shoes. XVideoRental uses only a small part of XAF tooling –>Native modules + Code Central examples + open sourced ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Απριλίου 15, 2013
 • Socialized XAF

  XAF community is really active, there are many places where you can participate in XAF related conversations, ask for dedicated help from other devs etc. Depending on your choice, to follow anything new comes along you can subscribe to your favorite RSS or site for the following list. XAF official RSS Posts from our blog. ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Μαρτίου 7, 2013
 • Dashboards in the real world – A Scotland strike!

  The DevExpress Universal Subscription now includes an interactive data visualization Dashboard for Windows, the Web and Mobile devices. DevExpress Dashboard helps you deliver solutions that allow any enterprise to visually explore business trends using stunning and easily understood performance indicators. If you are an XAF user, you already know ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Φεβρουαρίου 22, 2013
 • Domain Components+ Calculated properties + Application Model

  There is no official support for this scenario, however this does not mean that XAF is not designed with the highest standards. It means that we do not have docs and tests that can cover all possible combinations. However XAF is a flexible beast and we will go for supporting this case as short as possible. Domain Components With XAF it is ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Φεβρουαρίου 5, 2013
 • Dynamic member aliases from Application Model

  Although I promised to talk about Stephen Manderson’s Dashboard module I will skip and I will provide a discussion on dynamic member aliases. The reason is that cross data source filtering provided by the Dashboard Suite does not permit aliases for our aggregated members. I already touched dynamic members subject at calculated members ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 29, 2013
 • User friendly way to add permissions

  XAF’ security system is really flexible and can easily address complex scenarios. Depending on the nature of our application (e.g. geek level of business users ) we may want to modify the default design to make it more user friendly! This will be a detailed discussion on all the steps involved in doing so. In addition a sample application is ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 25, 2013
 • Modifying Business Objects using Attributes

  Very often there is a need to add new members to existing Business objects that live in assemblies that we do not own. Take the following example: We have a persistent object DashboardDefinition: public class DashboardDefinition : BaseObject {     public DashboardDefinition(Session session) ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 21, 2013
 • How to rule the Pivot

  To configure our code we can simply use interfaces as parameters. XAF design is based on interfacesrefore it features amazing technologies like the Application Model and Domain Components which make available what no other framework offers (eg multiple inheritance, flexible design, no match in reusability, etc.). The Application Model for example ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 16, 2013
 • Tooltips to the max - expressive UI

  UI simply depends on the smartness of our components. However the visible UI space is limited and most of the information is hidden behind components (tabs, popup forms etc). Therefore to display this hidden info user interaction is required. Tooltips however do not require any user interaction and our Suite supports tooltips with html formatting ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 8, 2013
 • ORM Magic–Importing from any datasource

  This post will be on how to use the approach described in Fast prototyping requires an initial data import mechanism with Excel as input source. The technic is based on System.Data.DataSet class and can be applied to any type of input source! Thanks to your reports and of course Slava’s help (XPO guru), XVideoRental importing mechanism has been ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Δεκεμβρίου 29, 2012
 • XVideoRental real world application (RWA) – The overview

  XAF knowledge base is really rich and in our Support Center you can find solutions for all common business problems. Moreover our community project www.expandframework.com has tones of reusable solutions, we collected a few of them and applied them to the video rent business. The demo is available with 12.2.4 version of our Suite and can be found ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Δεκεμβρίου 18, 2012
 • Dressing up our classes – Date with a model tonight!

  Classes are in a sense behavior libraries. To initialize or configure them, we can use their properties. Serialization is a technic that helps distribute the state of our classes. In this post we will discuss how to serialize any class in the multi-layer XAF model! Then we finish with the model synchronizers which will control the class. Having a ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Δεκεμβρίου 3, 2012
 • Let’s create metadata based permission policies

  XAF has a great security system which can be used to protect our data either at client or server side. There is also great support for modifying the Security behavior at runtime using a permission matrix. However we need to provide initial before distributing our application. In this post we are going to discuss a way connecting methods that ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 8, 2012
 • Visiting dashboards

  DashboardView is a type of XAF View that is used to display several Views side-by-side. However XAF by default does not provide any connection between these Views. In this post, with the help of XAF model, we will discuss a few abstract connection mechanisms and possible uses of dashboards. Cascading ListViews In a dashboard, in order to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 7, 2012
 • Fast prototyping requires an initial data import mechanism

  To improve development time and achieve better results we need to use frameworks like XAF. Moreover with XAF it’s really easy to create applications that are maintainable at runtime! After designing a domain model in VS we are almost ready to go. At this point, however we need a smart and flexible importing mechanism for feeding our domain models ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 6, 2012
 • Connecting to any database at runtime

  In this post we will discuss how straight forward is to provide a solution for this science fiction subject! Our frameworks (XAF and XPO) along with a few smart classes are fully capable of doing all the hard job and spare our resources. At the end we will be able to apply all the XAF tools / modules in any legacy database. The module can connect ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Μαρτίου 12, 2012
1 2 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems