Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Data   (RSS)
 • MySQL DATETIME vs TIMESTAMP and the year 2038

  Judging from MySQL documentation at https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/datetime.html, it sounds best to use DATETIME rather than TIMESTAMP if you want your database to be future proof. After all 2038 is only 18+ years away. The DATETIME type is used for values that contain both date and time parts. MySQL retrieves and displays DATETIME values ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Νοεμβρίου 1, 2019
 • Fix: jQuery’s jqGrid search UI custom styling

  Lately, I’ve got the task of maintaining/extending an ASP.net MVC web application that is using jQuery’s jqGrid for data grids on its UI. First thing I noticed was how confusing the search UI on the grid’s header was: Those symbols on the left-side of each column’s searchbox are for the type of search (e.g. contains, […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Οκτωβρίου 3, 2018
 • Δεδομένα απο SQL

  παιδιά καλημέρα, έχω μια βάση εγγραφής χρήστη. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να μου εμφανίζει το όνομα και το επώνυμο του χρήστη βάση του userid που έχει όταν κάνει loggin στην σελίδα. Έχω χρησιμοποιήσει τον παρακάτω κώδικα αλλά μου βγάζει πάντα τα στοιχεία του τελευταίου χρήστη που έχει κάνει εγγραφή. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος γιατί έχω ...
  Δημοσιεύτηκε στο Πρώτα Βήματα - Web Development (Forum) από το μέλος kostasvit στις Ιουλίου 5, 2014
 • HowTo: Bind ASP.net control to list of files or folders

  At from ClipFlair Gallery metadata input pages for Activities and Clips I had to bind an ASP.net control to a list of files and folders respectively and although I found a Folder Contents DataSource control, it didn’t cover my needs (like filtering of a folder contents). I just contributed my solution using .NET Anonymous Types and […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 15, 2013
 • registration db

  παιδιά καλημέρα έχω το εξής πρόβλημα, έχω φτιάξη μια βάση sql για registration.μόλις τρέχω τον κώδικα μου χτυπάει error στο SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql,conn); αντιγράφω και τον κώδικα μήπως μπορεί να βοηθήσει κάποιος  using System; using System.Collections.Generic; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using ...
  Δημοσιεύτηκε στο Πρώτα Βήματα - Web Development (Forum) από το μέλος kostasvit στις Ιουνίου 29, 2013
 • HowTo: format XML output of DataContractSerializer

  based on the other samples posted at StackOverflow on how to format XML created by DataContractSerializer, that use XmlWriter, here’s a version (from ClipFlair source code) that works with streams (and Ionic.Zip library in specific). It also shows how the code is when you don’t apply formatting (using conditional compilation).  ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Φεβρουαρίου 22, 2013
 • Large Small Medium Large?

  Did you know that everything you design in a LightSwitch application (tables, screens, queries etc) is stored in a file called ApplicationDefinition.lsml?LSML extension stands for the title of the post…no, I’m kidding of course. It stands for LightSwitch Markup Language. This file can be found in the folder <Project Path>\<Project ...
  Δημοσιεύτηκε στο LightSwitch Tip of the Day (Weblog) από το μέλος kchristo στις Σεπτεμβρίου 30, 2011
 • Where are my tables (stored)?

  Did you know that, when you create a native datasource in LightSwitch managing tables (entities) from the LightSwitch designer, the corresponding schema along with the data manipulated while debugging are stored in a SQL server database file set found in <ProjectName>\Bin\Data?These database files are attached to the local instance of SQL ...
  Δημοσιεύτηκε στο LightSwitch Tip of the Day (Weblog) από το μέλος kchristo στις Σεπτεμβρίου 29, 2011
 • Απ: SqlConnection με κώδικα

  Πρέπει καταρχάς να κάνεις add reference στο System.Data.OracleClient από το project σου. Μετά, τα SqlConnection και SqlDataAdapter που χρησιμοποιείς είναι για τον Sql Server, όχι για την Oracle. Τα αντίστοιχα της Oracle είναι OracleConnection και OracleDataAdapter. Δες εδώ για περισσότερα. btw, θα πρέπει να κάνεις και ένα ...
  Δημοσιεύτηκε στο Πρώτα Βήματα - Web Development (Forum) από το μέλος dt008 στις Νοεμβρίου 20, 2007
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems