Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Xaf   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 2 (36 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • XAF: Soft Validation (What’s New in 13.2)

  Our next major release (13.2), updates our Validation Module with more features that come with different behavior rules, such as Warnings and Information. These can be applied to your existing validation rules using code or the Model Editor. The XAF validation module is a mature and flexible validation system, which allows you to create rules ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 28, 2013
 • Creating a State Machine module for eXpand Framework–Part 2

  Prerequisites Part 1 In this post we are going to enhance the State Machine module UI. Remember that along with all the usual XAF goodies we can now use Xpand code base which gives us a lot more options. Our StateMachineTransitionPermission has 2 lookups, StateMachineName and StateMachine. Our goal is to populate both of these cascading ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 23, 2011
 • eXpandFrameWork Supporting Unbound Columns

  Recently in Xpand forums Dionisis Soldatos raised a question about how unbound columns can be implemented with XAF. Unbound columns along with their UnboundExpression can be used for creating calculated fields even at runtime. Since we are talking about unbound grid columns it should be obvious that we will operate at the UI level by modifying the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 16, 2011
 • XAF Workflow persistence storage

  The .NET Framework 4 ships with the SQL Workflow Instance Store which allows workflows to persist state information about workflow instances in a SQL Server 2005 or SQL Server 2008 database. However its implementation is based on stored procedures which can be a bit scary if you are not familiar with them. In addition our customers may follow ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 25, 2011
 • Creating a State Machine module for eXpandFramework – Part 1

  Let me describe for a moment how we at DX work. We build and sell software which means that we only sell and provide support for products that have been built and tested by us! However I am here as a framework evangelist and huge XAF fan. This makes it my duty to spread the word as much as I can and make XAF even bigger. To this end through ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 8, 2011
 • Manually starting workflows – the best choice

  Prerequisites Manually starting workflows In the first post of the series we saw how to start a workflow using a WCF service. Furthermore we also discussed doing this using the module’s out of the box mechanisms. So far however, we haven’t had time to analyze the reasons for choosing one method or the other. This post aims to clarify the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 3, 2011
 • How to use an eXpand module with an existing XAF application

  Let me describe for a moment how we at DX work. We build and sell software which means that we only sell and provide support for products that have been built and tested by us! However I am here as a framework evangelist and huge XAF fan. This makes it my duty to spread the word as much as I can and make XAF even bigger. To this end through ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 1, 2011
 • Xaf Tip # 7 Dangerous Switch

  My good friend Martin Praxmarer while we are working on some cool feature for the new ModelDifference eXpand module pointed out the existence of an evil switch Suppose your team is responsible for creating a module with some kind of Permission so when the system is granted that permission a block of code will be executed, something like if ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 24, 2009
 • How to zero your application startup time

  For this question don’t we all of us spend a lot of time ? But I think it is allowed to use a trick to spend our selves that time. Add to your model to attributes NotifyIcon, MinimizeOnClose. Since I am using Xaf I am going to present that with it but the code should be very similar to any other windows application so here are our attributes ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 21, 2009
 • Xaf tip # 6 Linq your Session queries

  Pretty silent these days eh? I am working on a big refactoring on DictionaryDifference and have not much time to blog. But have another tip for my Xaf Tips series today maybe not strictly Xaf but is an XPO tip that you can use with your Xaf applications . The Problem Suppose your are a strongly typed fun like me or you want to use linq to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 17, 2009
 • Xaf tip #5 Running Controllers everywhere

  I recently being asked a lot about a way of making Xaf front end (that is your Solution.Win,Solution.Web) able to host controllers. To many of them i answered that is not possible cause of the Xaf architecture but haven’t thought of it, It was a rushed answer. Anyway i do not have to make a lot of thoughts on it since my friend Panagiotis ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 8, 2009
 • ModelArtifactState Xaf Power to the people

  Yesterday i was speaking with my friend John Pouliezos and he asked me how to the implement the following  scenario. John has managed to create a SharePoint feature and now he can have Xaf views as SharePoint lists. Cool eh? What he wanted is the following: for specific User roles to be able to filter a specific web listview by parsing the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 2, 2009
 • eXpand 0.0.0.10 is out

  Latest version of eXpand is out and recompiled with Xaf 9.2.4 version New Module Additions AdditionalViewControlsProvider Validation ModelArtifactState WizardUI see (Bend Xaf Applications with Model Artifact State Module) Fixes enhancements via Google issues here Get latest version of expand here ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 1, 2009
 • ModelArtifact AdditionalViewControlsProvider And MasterDetail videos republished

  Since I got many complaints about the low resolution of my videos I am on a search for a better video hosting service than YouTube. Robert suggested to use Silverlight service at Blogger Video embedding resolved but this one looks the same as YouToube. After spending some more time on researching on this I came across http://blip.tv/ excellent ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 25, 2009
 • Xaf tip # 4

  This is my 4th post on my Xaf tips series Runtime Member creation on TypesInfo and XPDictionary When you are developing modules and need to generate runtime member you should be carefull which method you choose because the following is valid always ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 21, 2009
 • Bend Xaf Applications with Model Artifact State Module

  How many times have you said “What a great pattern MVP is!!!” Look for example how is implement the hint engine of main Xaf demo. I will try to explain that implementation. Controllers There is a windowcontroller called AdditionalInfoController and from it 2 controllers derive WebShowAdditionalInfoController and ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 17, 2009
 • Implementing Master-Detail with No Code

    eXpand already has this scenario enabled for windows forms applications. What you have to do is set 2 attributes and you are done!!! You have force your grid to display a child grid view eXpand is hosted at http://code.google.com/p/expandframework/ Technorati Tags: expand,DevExpress,Xaf
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 13, 2009
 • Favor composition over inheritance

  There is a software design principle that states “Favor composition over inheritance” Inheritance is a cool way to change behavior. But we know that it's brittle, because the subclass can easily make assumptions about the context in which a method it overrides is getting called. There's a tight coupling between the base class and the subclass, ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 9, 2009
 • Xaf tip #2

  Just come back from my short holidays this year and I am feeling very relaxed. So I though I should continue my Xaf tips series as I encounter them in my every day work. Be carefull of DevExpress.ExpressApp.DC.TypesInfo.FindTypeInfo method I am only going to say that each time you call the above method if the typeInfo that you expect to get back ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 2, 2009
 • eXpand 0.0.0.8 is out

  I am releasing a new version of expand this time using continuous integration provided by TeamCilty DictionaryDifferenceStore has now be able to work at all Security Scenarios (Complex or simple). There is one catch though if you want to use your own custom User or Role objects and you cannot modify any of the nested Role/User List view of the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 24, 2009
 • Continuous integration for eXpand

  First of all thank you very much for your good words in eXpand . I am going to continue releasing modules and the next one will be a big one so please bear with me. But since I am relasing a lot of code and some other developers contact me that they want to contribute also. I think its time to to move on to apply a more continous integration to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 24, 2009
 • Configurable low level datastore filtering provider module for Xaf

  This one is hard to explain so I would start with one scenario that can be implemented with ease. You have a request to create a windows form application that the data should be filtered according to the active skin, also the request says that Customers should be shared through skins. Another request for the same project is application data to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 20, 2009
 • DxCore plugins for Xaf are moving

  I am realizing a new version of eXpand (0.0.0.7) that will contain a configurable low level datastore filtering provider module and I am going to merge Coderush plugins into it as well. You have to download latest version of eXpand from http://code.google.com/p/expandframework/downloads/list and add only the following assemblies into your ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 19, 2009
 • Runtime distribution of model changes to a group of users

  I am going to demonstrate one more application scenario using eXpand and DictionaryDifferenceStore module. We are going to create to roles (hrempolyers , courierempoyers) and we are going to assign a difference Cutomer listview to each one of them Listview for HR people will see customers grouped by their birthday and listview for courier grouped ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 14, 2009
 • Generate runtime members -- eXpand

    Today I am going to saw you how easy is the Generation of runtime members. eXpand provides a controller that extends model schema and allow runtime generation of members without writing even 1 line of code (Xaf power to the people!!!) For doing this You have to use a combination of features from eXpand.DictionaryDifference.dll && ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 10, 2009
1 2 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems