Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » devexpress   (RSS)
 • How to bind a XPO Data Source to an ASPxGridView control

  I have been involved with an ASP.Net project recently and I have implemented it using the awesome DevExpress ASP.Net controls. In this post I will show you how to bind an XPODataSource control to an ASPxGridView control. If you want to implement this...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Απριλίου 12, 2012
 • Adding Client-Side events to DevExpress ASP.Net controls

  I have been involved in a ASP.Net project recently and I have implemented it using the awesome DevExpress ASP.Net controls. In this post I would like to show you how to use the client-side events that can make the user experience of your web application...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Απριλίου 9, 2012
 • How to bind ArrayList Object to an ASPxGridView control

  I have been involved with a ASP.Net project recently and I have implemented it using the awesome DevExpress ASP.Net controls. Parts of the project involved binding data from custom objects, SqlDataSource & ObjectDataSource data sources to the ASPxGridView...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Απριλίου 8, 2012
 • Implementing Master-Detail functionality with the ASPxGridView control

  I have been involved with a ASP.Net project recently and I have implemented using the awesome DevExpress ASP.Net controls. In this post I will show you how to implement Master-Detail functionality using the ASPxGridView control. If you want to implement...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Απριλίου 8, 2012
 • Using the ASPxGridView DevExpress control

  Recently I had to implement a web application for a client of mine using ASP.Net.I used the DevExpress ASP.Net controls and I would like to present you with some hands-on examples on how to use these ASP.Net controls. In this very first post I will explore...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Απριλίου 7, 2012
 • Xaf Tip # 7 Dangerous Switch

  My good friend Martin Praxmarer while we are working on some cool feature for the new ModelDifference eXpand module pointed out the existence of an evil switch Suppose your team is responsible for creating a module with some kind of Permission so when the system is granted that permission a block of code will be executed, something like if ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 24, 2009
 • How to zero your application startup time

  For this question don’t we all of us spend a lot of time ? But I think it is allowed to use a trick to spend our selves that time. Add to your model to attributes NotifyIcon, MinimizeOnClose. Since I am using Xaf I am going to present that with it but the code should be very similar to any other windows application so here are our attributes ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 21, 2009
 • Xaf tip # 6 Linq your Session queries

  Pretty silent these days eh? I am working on a big refactoring on DictionaryDifference and have not much time to blog. But have another tip for my Xaf Tips series today maybe not strictly Xaf but is an XPO tip that you can use with your Xaf applications . The Problem Suppose your are a strongly typed fun like me or you want to use linq to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 17, 2009
 • I now am a DX-Squad member

  Great Saturday today cause I just received my DX-Squad membership today :) and I am very happy. I wanted to say a big thanks and that i am honored by that invitation. DX-Squad is a similar program than Microsoft MVP. If you want also to be a member read more about it here
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 12, 2009
 • ModelArtifactState Xaf Power to the people

  Yesterday i was speaking with my friend John Pouliezos and he asked me how to the implement the following  scenario. John has managed to create a SharePoint feature and now he can have Xaf views as SharePoint lists. Cool eh? What he wanted is the following: for specific User roles to be able to filter a specific web listview by parsing the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 2, 2009
 • Firefox is DevExpress friendly

  Did you now that there is a DevExpress search engine provider for FireFox? http://mycroft.mozdev.org/search-engines.html?name=devexpress Just install that beauty and every time you want to search something by using this excellent post Master the Firefox search engine bar with keyboard shortcuts use your keyboard press some keys and you are ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 26, 2009
 • ModelArtifact AdditionalViewControlsProvider And MasterDetail videos republished

  Since I got many complaints about the low resolution of my videos I am on a search for a better video hosting service than YouTube. Robert suggested to use Silverlight service at Blogger Video embedding resolved but this one looks the same as YouToube. After spending some more time on researching on this I came across http://blip.tv/ excellent ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 25, 2009
 • Xaf tip # 4

  This is my 4th post on my Xaf tips series Runtime Member creation on TypesInfo and XPDictionary When you are developing modules and need to generate runtime member you should be carefull which method you choose because the following is valid always ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 21, 2009
 • Bend Xaf Applications with Model Artifact State Module

  How many times have you said “What a great pattern MVP is!!!” Look for example how is implement the hint engine of main Xaf demo. I will try to explain that implementation. Controllers There is a windowcontroller called AdditionalInfoController and from it 2 controllers derive WebShowAdditionalInfoController and ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 17, 2009
 • Implementing Master-Detail with No Code

    eXpand already has this scenario enabled for windows forms applications. What you have to do is set 2 attributes and you are done!!! You have force your grid to display a child grid view eXpand is hosted at http://code.google.com/p/expandframework/ Technorati Tags: expand,DevExpress,Xaf
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 13, 2009
 • Favor composition over inheritance

  There is a software design principle that states “Favor composition over inheritance” Inheritance is a cool way to change behavior. But we know that it's brittle, because the subclass can easily make assumptions about the context in which a method it overrides is getting called. There's a tight coupling between the base class and the subclass, ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 9, 2009
 • Xaf tip #2

  Just come back from my short holidays this year and I am feeling very relaxed. So I though I should continue my Xaf tips series as I encounter them in my every day work. Be carefull of DevExpress.ExpressApp.DC.TypesInfo.FindTypeInfo method I am only going to say that each time you call the above method if the typeInfo that you expect to get back ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 2, 2009
 • Continuous integration for eXpand

  First of all thank you very much for your good words in eXpand . I am going to continue releasing modules and the next one will be a big one so please bear with me. But since I am relasing a lot of code and some other developers contact me that they want to contribute also. I think its time to to move on to apply a more continous integration to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 24, 2009
 • DxCore plugins for Xaf are moving

  I am realizing a new version of eXpand (0.0.0.7) that will contain a configurable low level datastore filtering provider module and I am going to merge Coderush plugins into it as well. You have to download latest version of eXpand from http://code.google.com/p/expandframework/downloads/list and add only the following assemblies into your ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 19, 2009
 • Xaf Exception Stack Explorer

  Xaf has its own tracking system enabled by default . What it does? It tracks almost every from exception to button clicks and object states!! What I want to saw you is how easy we can create a CodeRush addin that every time an exception occurs we could navigate through all the stack trace We will accomplish that using Resharper’s ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 10, 2009
 • CodeRush plugins for Xaf

  Download sources (10/6/09) (see Xaf Exception Stack Explorer) ProjectConverter Browsing and downloading from Devexpress support center often I find old projects with broken references Old days when i see broken references at my solution due to version changes I had to go to my C:\Program files\pathToYourProjectConverter executable. Open ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 4, 2009
 • Validation Rule: At least one property is required

  Today i stump again upon the same problem . I wanted to throw a validation exception only if both of my properties do not have value. So lets create a validation rule for this one. More info on how we create custom validation rules can be found here Validation Module Since we are talking about multiple property values i think we should go with an ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 3, 2009
 • Automatic properties for Xpo

    The problem Xpo in order to support transactions implements some special kind of property setters like private string lastName; public string LastName { get { return lastName; } set { string oldValue = lastName; if (oldValue == value) return; lastName = value; ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 2, 2009
 • DevExpress θα υποστηρίζει στα προιόντα της asp.net 3.5 SP1 features.

  Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τα controls της devexpress και γενικότερα τα tools της devexpress. δεν ειναι δα και μυστικό ότι είναι πολύ καλά και αξιόπιστα. γενικά παρακολουθώ τις εξελίξεις μέσα από τα Blog της devexpress. σήμερα βλέποντας το Post στο ...
  Δημοσιεύτηκε στο Ενδιαφέρουσες Ειδήσεις (Forum) από το μέλος nikolaosk στις Ιανουαρίου 23, 2009
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems