Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » eXpand   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 2 από 2 (37 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • Implementing Master-Detail with No Code

    eXpand already has this scenario enabled for windows forms applications. What you have to do is set 2 attributes and you are done!!! You have force your grid to display a child grid view eXpand is hosted at http://code.google.com/p/expandframework/ Technorati Tags: expand,DevExpress,Xaf
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 13, 2009
 • eXpand 0.0.0.8 is out

  I am releasing a new version of expand this time using continuous integration provided by TeamCilty DictionaryDifferenceStore has now be able to work at all Security Scenarios (Complex or simple). There is one catch though if you want to use your own custom User or Role objects and you cannot modify any of the nested Role/User List view of the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 24, 2009
 • Continuous integration for eXpand

  First of all thank you very much for your good words in eXpand . I am going to continue releasing modules and the next one will be a big one so please bear with me. But since I am relasing a lot of code and some other developers contact me that they want to contribute also. I think its time to to move on to apply a more continous integration to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 24, 2009
 • Configurable low level datastore filtering provider module for Xaf

  This one is hard to explain so I would start with one scenario that can be implemented with ease. You have a request to create a windows form application that the data should be filtered according to the active skin, also the request says that Customers should be shared through skins. Another request for the same project is application data to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 20, 2009
 • DxCore plugins for Xaf are moving

  I am realizing a new version of eXpand (0.0.0.7) that will contain a configurable low level datastore filtering provider module and I am going to merge Coderush plugins into it as well. You have to download latest version of eXpand from http://code.google.com/p/expandframework/downloads/list and add only the following assemblies into your ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 19, 2009
 • Runtime distribution of model changes to a group of users

  I am going to demonstrate one more application scenario using eXpand and DictionaryDifferenceStore module. We are going to create to roles (hrempolyers , courierempoyers) and we are going to assign a difference Cutomer listview to each one of them Listview for HR people will see customers grouped by their birthday and listview for courier grouped ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 14, 2009
 • Generate runtime members -- eXpand

    Today I am going to saw you how easy is the Generation of runtime members. eXpand provides a controller that extends model schema and allow runtime generation of members without writing even 1 line of code (Xaf power to the people!!!) For doing this You have to use a combination of features from eXpand.DictionaryDifference.dll && ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 10, 2009
 • Real World FrameWork (eXpand)– First release

  Refactoring was too time consuming cause I had to work with all modules together and they are almost 40 of them. Because I want to focus only at the modules that we are going to release at first alpha version I am going to talk only about those. eXpand as I already said has almost the same architecture as Xaf .The number of project we are going ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 8, 2009
 • eXpand step 2-Singing assemblies with strong Names

  We are going to use the same approach as Dx on this one. Dx uses a strong key at DevExpress.Key folder we are going to use it at eXpand.Key folder. All project (*.csproj) files should have an AssemblyOriginatorKeyFile attribute that will point to ..\..\eXpand.Key\eXpand.snk relative path   that way the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουλίου 2, 2009
 • eXpand Step 1 – refactoring and renaming

  Related posts: eXpand RWF = (Real world framework)--->First thoughts Refactoring namespaces I am going to start refactoring today and I am going to use Resharper and its rename NameSpace feature to accompish it. I though it will be easy, but nothing is easy at this life. What happen ? At my pc Core 2 Quad with 8G memory I tried to ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 26, 2009
 • TDD, Xaf, Typemock and eXpand

  If you do not know about TypeMock see some cool video tutorials here. TDD is an software design approach that states: In order to design your software from the correct angle and don’t get lost in the info you have first write down a test that describes a behavior and then by using tools like ReSharper to actually create the “at most as code ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 25, 2009
 • eXpand RWF = (Real world framework)--->First thoughts

  The last few months me and my friend John have been working on a framework build using Xaf. It is called XafPoint and has almost 40 generic modules!!! What is it? What it does ? It is build using the same architecture as Xaf and contains abstract modules like the Xaf one’s so we can build our every day scenario. How it was build ? Since I ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 22, 2009
< 1 2
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems