Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » eXpand   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 2 (37 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • DX-Nuspec files hosted on GitHub

  DevExpress offers a great installer for their components and frameworks. But if you work in a continuous integration environment or have to deal with different versions of the components NuGet packages are the better way to deploy and version-control  dependencies. This project contains .nuspec files for  DevExpress WinForms, Web and XAF ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Απριλίου 22, 2014
 • How to use an eXpand module with an existing XAF application

  Let me describe for a moment how we at DX work. We build and sell software which means that we only sell and provide support for products that have been built and tested by us! However I am here as a framework evangelist and huge XAF fan. This makes it my duty to spread the word as much as I can and make XAF even bigger. To this end through ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 1, 2011
 • eXpandFramework v10 released

  Our team is happy to announce a stable v10 version for windows platform. In order to help the community adopt expand further we have publish an expand dedicated site at www.expandframework.com . Forums are available also for discussion over various cases at http://expandframework.com/forum.html A big thanks to our sponsors ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 4, 2010
 • Make your navigation behave

  Xaf provides a very easy to configure navigation system and in this post i will speak about expand approach to make Xaf’s navigation system behave better than the one provided by default. To enable eXpand extended navigation behaviour one can use the ViewShortcutProccesor attribute either at BO level or at View level as shown in the next image ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 20, 2010
 • Controlling DevExpress XtraGrid Part-3 (The Columns)

  Continuning the Controlling XtraGrid Control series.. Contolling DevExpress XtraGrid Part-2 (Master Detail) Controlling DevExpress AspxGridControl at runtime Controlling DevExpress XtraGrid Control at runtime With the great help of DevExpress Support Guys eXpand now has an engine that can push any class property to your model and then ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 30, 2010
 • 3 pictures 3000 words!!!

  The last few months i have been silent but not lazy at all so I post the next 3 pictures to give you an idea what eXpand will deliver by v10   So what you think? I just can’t wait to finish.
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 3, 2010
 • Controlling DevExpress AspxGridControl at runtime

  Using the same approach we did for controlling DevExpress XtraGrid at runtime.
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Απριλίου 8, 2010
 • Controlling DevExpress XtraGrid Control at runtime

  When I first met DevExpress I was amazed by their XtraGrid control. What a configuration monster!. Xaf exposes some of the configuration but not all. eXpand allows you to control all configurations of XtraGridControl per view as shown bellow
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Μαρτίου 24, 2010
 • New MemberLevel Security module

  eXpand has a new module that make its easy to protect selected members from selected object instances. It does the above by checking if in the current system has been granted a eXpand.ExpressApp.MemberLevelSecurity.Win.Security.ProtectRowMemberPermission with an allow Modifier. Then it will allow you to protect selected members of an object as ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Φεβρουαρίου 16, 2010
 • Collaborating with Xaf and IO module

  .NET provides a lot of ways to collaborate between systems. All of them are based on data serialization. XPO is missing that, and have a client project that could not live without some generic type of serialization. So I create a simple but powerful IO engine It can serialize any object that inherits DevExpress.Xpo.XPBaseObject. It will ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 18, 2010
 • eXpand presentation at XERP

  XERP is an open source movement in order to create a .Net profitable enviroment. eXpand is serving the same goal and did a presentation of current state eXpand at 1st XERP meeting. I have demo the creation of a simple domain without writing any code. The modules used in the session WorldCreator for runtime Domain objects modelling + any custom ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Δεκεμβρίου 21, 2009
 • Dynamic types in any application?

  WorldCreator a module designed to work with Xaf can really work without it!!!! Suppose you have a non xaf application and you use Xpo as your dataLayer and you want dynamic types then WorldCreator can for sure help you. You just reference WorldCreator and eXpand.BaseImpl assemblies and use an approach similar to the specs bellow [Test] ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 16, 2009
 • Filtering a listview of objects according to their childs

   The Problem 1 A common requirement in any OOP application is the ability to filter a listview of objects according to their childs in whatever level they belong. eXpand can solve the above by the use of propertypath filters. So in an Customer—>Orders--->OrderLines relationship the filter bellow are enough to filter your ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 9, 2009
 • Dynamic Types with WorldCreator source code is out

  WorldCreator is a xaf module that provide dynamic persistent types for your application and runtime members for your existing classes. That means that you can define dynamic types at runtime through a UI (xaf views) save them in the database and let your imagination free !!! Installation Very simple you just register the selected assemblies ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 2, 2009
 • Yes Xaf can do it before lunch!!!

  Maybe not with the build in modules and not exactly before lunch but the difference between traditional programming and Xafing is really great. I am going to continue my posts on WorldCreator module and going to inform you about the progress up to here. New persistent objects have been designed and added to eXpand.BaseImpl assembly in order ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 21, 2009
 • Sneak Peek: Dynamic Types with World Creator module

  Dynamic Types is one of the most wanted feature in any framework. Luckily me I met Emilio DabDoub of Signia software and one of the Coordinators of XERP project and he hire me to port an old code that he had that could provide that feature and much more into xaf. Also he agreed to publish that module into eXpand. Technorati Tags: ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 15, 2009
 • Saving settings to database instead of cookies

    THE PROBLEM –> HTTP 400 Bad Request (The data is invalid) Xaf provides peristent of your web listview setting to cookies using Options | SaveListViewStateInCookies attribute in the Application Model. But due to the limit in request buffer size of IIS your web browser will receive a HTTP 400 Bad Request (The data is invalid) when you ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 14, 2009
 • One way associations

  If you are tired of writing both parts of an association or if you want to add an association to an object that you do not own check eXpand’s ProvidedAssociation attribute. Creating OneTo Many public class Employee:BaseObject {     public Employee(Session session) : base(session)     { ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 8, 2009
 • ModelDifference Module

  DictionaryDifferenceStore has been refactored and added the following features Localization Support Multiple application support Ability to change application model without restarting User,Role differences for web and win environments Persist web settings instead of cookies to the database Ability to work as a standalone ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 7, 2009
 • How to get eXpand latest version

  I have some bad and some good news. The bad first, until we manage to have full continuous integration in order eXpand new features to be immediately available (nightly builds) we are not going to make any more releases. eXpand release policy will be the same as DevExpress that is we make a release exactly after DevExpress And now for the good. ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Οκτωβρίου 5, 2009
 • How to zero your application startup time

  For this question don’t we all of us spend a lot of time ? But I think it is allowed to use a trick to spend our selves that time. Add to your model to attributes NotifyIcon, MinimizeOnClose. Since I am using Xaf I am going to present that with it but the code should be very similar to any other windows application so here are our attributes ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 21, 2009
 • ModelArtifactState Xaf Power to the people

  Yesterday i was speaking with my friend John Pouliezos and he asked me how to the implement the following  scenario. John has managed to create a SharePoint feature and now he can have Xaf views as SharePoint lists. Cool eh? What he wanted is the following: for specific User roles to be able to filter a specific web listview by parsing the ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 2, 2009
 • eXpand 0.0.0.10 is out

  Latest version of eXpand is out and recompiled with Xaf 9.2.4 version New Module Additions AdditionalViewControlsProvider Validation ModelArtifactState WizardUI see (Bend Xaf Applications with Model Artifact State Module) Fixes enhancements via Google issues here Get latest version of expand here ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 1, 2009
 • ModelArtifact AdditionalViewControlsProvider And MasterDetail videos republished

  Since I got many complaints about the low resolution of my videos I am on a search for a better video hosting service than YouTube. Robert suggested to use Silverlight service at Blogger Video embedding resolved but this one looks the same as YouToube. After spending some more time on researching on this I came across http://blip.tv/ excellent ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 25, 2009
 • Bend Xaf Applications with Model Artifact State Module

  How many times have you said “What a great pattern MVP is!!!” Look for example how is implement the hint engine of main Xaf demo. I will try to explain that implementation. Controllers There is a windowcontroller called AdditionalInfoController and from it 2 controllers derive WebShowAdditionalInfoController and ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Αυγούστου 17, 2009
1 2 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems