Μάρτιος 2008 - Δημοσιεύσεις

"Cool" practices...
28 Μαρτίου 08 10:16 πμ | KelMan | 0 σχόλια   
Αυτόν τον μήνα δεν έχω τεχνικά posts, έχω πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα. Είναι και η προετοιμασία για το launch, είναι και το σεμινάριο "Introduction to Linq", όλα αυτά δεν αφήνουν πολύ χρόνο για blogging. Ωστόσο, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο παρακάτω: Διαβάστε περισσότερα
PInvoke Interop Assistant: O εύκολος τρόπος για να μιλήσετε με unmanaged κώδικα
15 Μαρτίου 08 10:12 πμ | KelMan | 0 σχόλια   
Στον κόσμο του .NET framework υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο ο managed κώδικας να μιλήσει με unamanaged κώδικα. Τυπικές τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα όταν υποχρεωνόμαστε να χρησιμοποιήσουμε legacy unmanaged κώδικα ή Διαβάστε περισσότερα
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,

Search

Go

Συνδρομές