Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια

rousso's .net blog

the .net blog of Yannis Roussochatzakis

Φεβρουάριος 2008 - Δημοσιεύσεις

Can't change access modifiers when inheriting from Generic Types.
Well I might be silly, but I had not run-up to this one yet. Until just now: You cannot change the accessibility level of a class member by means of hiding when inheriting from a generic type. Consider this example. A simple console application using Διαβάστε περισσότερα