Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » NuGet   (RSS)
 • Fix: “A numeric comparison was attempted” at VS build (Costura.Fody)

  After upgrading from Visual Studio 2017 to Visual Studio 2019 I was able to update NuGet packages Fody and Costura.Fody of a solution that needed them (to package assembly DLLs inside console EXEcutables) and the solution was rebuilding fine. However after I synced the solution via a Git repository on another machine and installed the […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Οκτωβρίου 18, 2019
 • Install Nuget Packages on multiple projects

  NuGet is the package manager for the Microsoft development platform including .NET. The NuGet client tools provide the ability to produce and consume packages. The NuGet Gallery is the central package repository used by all package authors and consumers. In order to install a package, you can do it either through Nuget Package Manager UI or ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 8, 2016
 • Small Introduction to NuGet

  Not too long ago, Microsoft released, NuGet, an automated packagemanager for Visual Studio.  NuGet makes it easy to download and installassemblies, and their references, into a Visual Studio project.  Theseassemblies, which I loosely refer to as packages, are often open source, andinclude projects such as Nhibernate.In this ...
  Δημοσιεύτηκε στο Everyday's Software Design (Weblog) από το μέλος gnikolaropoulos στις Φεβρουαρίου 1, 2012
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems