Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Validation   (RSS)
 • HowTo: change color of validation messages in ASP.net MVC

  If you need to customize the colors (or do more restyling) of validation messages in ASP.net MVC, the following snippet from a discussion on ASP.net forums should be useful: Add to Content/Site.css: /* styles for validation helpers */ .field-validation-error {     color: #b94a48; } .field-validation-valid {     ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Νοεμβρίου 2, 2018
 • HowTo: include MVC model property Display name in Required validation message

  Just came across this validation error display in an MVC app I’ve recently started maintaining. The required input field validation seemed to not be localized, resulting in a mixed English and Greek (from the field’s Display name) message: Looking at the MVC model I noticed they were using [Required] attributes for the userName and password ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Οκτωβρίου 4, 2018
 • XAF: Soft Validation (What’s New in 13.2)

  Our next major release (13.2), updates our Validation Module with more features that come with different behavior rules, such as Warnings and Information. These can be applied to your existing validation rules using code or the Model Editor. The XAF validation module is a mature and flexible validation system, which allows you to create rules ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 28, 2013
 • UI Annotation using Business Rules

  XAF already provides strong and flexible validation for any object that fits specified Rules with build-in the Validation Module. In this post you can find a sample XAF application which extends the Validation to provide support for Warning/Information messages. The implementation uses any Validation Business Rule that exists in XAF’s ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Μαΐου 1, 2013
 • Validating E-mails using Regular Expressions in Java

  To sum up the discussion at http://stackoverflow.com/questions/1360113/is-java-regex-thread-safe/, you can reuse (keep in static variables) the compiled Pattern(s) and tell them to give you new Matchers when needed to validate those regex pattens against some string: import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern;  /** * ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουνίου 1, 2012
 • WPF MVVM - View Model Properties called more than once

  Καλησπέρα σε όλους, προσπαθώ να φτιάξω μια μικρή εφαρμογή σε wpf με το Pattern mvvm. Στο data layer για βάση δεδομένων χρησιμοποιώ .sdf file και Entity Framework.H εφαρμογή έχει 3 views και ενα ViewModelΣτο dataContext του mainWindow κάνω bind το ViewModel και τα άλλα δυο userControls παίζουν με το ίδιο ViewModel.Σε ένα UserControl έχω ...
  Δημοσιεύτηκε στο Πρώτα Βήματα - Desktop Applications (Forum) από το μέλος StrouMfios στις Φεβρουαρίου 7, 2011
 • ASP.Net validation controls

  In this post I would like to continue talking about validation in ASP.Net applications. I will look into the validation controls that ASP.Net provides. You can have a look at the first post in my blog regarding validation. You will show you that we can...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Ιανουαρίου 14, 2011
 • A simple example of validation in ASP.Net applications

  I am going to start a new series of posts and I am going to cover in depth all the validation mechanisms/techniques/controls we have available in our ASP.Net applications. As many of you may know, I am a Microsoft Certified Trainer and I will present...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Ιανουαρίου 13, 2011
 • Using Custom Validation with LINQ to SQL in an ASP.Net application

  A friend of mine is working in an ASP.Net application and using SQL Server as the backend. He also uses LINQ to SQL as his data access layer technology. I know that Entity framework is Microsoft's main data access technology. All the money and resources...(read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Δεκεμβρίου 15, 2010
 • Context programming

  I ll start this post with a phrase : WE HAVE TO REMEMBER TO NOT REINVENT THE WHEEL . Why I say that? XAF with the help of eXpand  is now a very mature framework. Almost all the tools required for build LOB applications are here. XAF has many ruling engines (Validation,EditorState,Appearence) and eXpand also the same ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Δεκεμβρίου 6, 2010
 • Validation Rule: At least one property is required

  Today i stump again upon the same problem . I wanted to throw a validation exception only if both of my properties do not have value. So lets create a validation rule for this one. More info on how we create custom validation rules can be found here Validation Module Since we are talking about multiple property values i think we should go with an ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιουνίου 3, 2009
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems