Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Security   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 2 (40 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • HowTo: Use WSL2 with Docker Desktop instead of Hyper-V backend

  At installation guide of Docker Desktop one reads: Containers and images created with Docker Desktop are shared between all user accounts on machines where it is installed. This is because all Windows accounts use the same VM to build and run containers. Note that it is not possible to share containers and images between user […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουνίου 25, 2021
 • HowTo: make raw_input & input work the same in both Python 2 and 3

  Was just trying to make a Python 2 script work in Python 3 and at first it seemed I just needed a small change to add missing parentheses to the argument of a couple of print statements. But then another issue came up, it wasn’t understanding the command raw_input(somePrompt) that was occuring at various places […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 10, 2020
 • HowTo: Use DISM and SFC tools to check+fix your Windows installation

  If you’re having issues with your Windows 7 or newer, you should consider whether its installation has become corrupted (due to malicious software or hard drive errors). After doing a disk check (say by right clicking the appropriate drive under my computer and selecting Properties, then Tools tab and Error checking) and a complete virus […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Απριλίου 14, 2020
 • Secure your Azure Web App using SSL Certificate provided by Let’s Encrypt

  The information you send on the Internet is passed from computer to computer to get to the destination server. The least you can do to provide privacy, critical security and data integrity for both your websites and your users’ personal information is to have your application secured under an SSL certificate. SSL providers need to set up a ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Σεπτεμβρίου 8, 2018
 • Twitter #bot or not? Posing as Automation/AI specialist & Python guru

  I just came across this strange thing on twitter: Received a notification that some “Virginia A. Osborn” liked a tweet of mine that was a) in Greek b) totally of a subset of Greek residents interest, highly unlikely it would have meant anything to a person with a foreign name. Then I saw that twitter […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουνίου 5, 2018
 • Θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία

  Σύγχρονη εταιρία λογισμικού στην Ιρλανδία που ειδικεύεται σε e-commerce, αναζητά προσωπικό για να καλύψει θέσεις: ΝΕΤ Developer σε όλα τα επίπεδα (senior, mid και junior) και για όλες τις ειδικότητες (front-end, back-end ή full stack), Software Architect, Product Owner, Scrum Master, ...
  Δημοσιεύτηκε στο Προσφορά/Ζήτηση Υπηρεσιών (Forum) από το μέλος mambo jumbo στις Απριλίου 6, 2017
 • Restrict Access to your Azure Websites using Authentication/Authorization

  Sometimes you may want your Azure website to not be publicly available or to restrict the access to it quickly and easily, without having to perform any complex configuration or code changes. This actually can be achieved with a few clicks through Azure Websites Authentication/Authorization; a feature that allows users to quickly restrict access, ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 19, 2016
 • Fix: How to remove Trovigo.com, SearchProtect, restore Internet Options

  Trovigo.com is an unwanted search engine hijacker that renders Internet Options of Windows / Internet Explorer inaccessible. To restore them on an older Windows XP installation, one way that I’ve found to work is to update Internet Explorer to a newer version, aka IE 8 (say via the embedded Windows Update facility or Microsoft Update ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Μαΐου 14, 2014
 • Δικαιώματα σε σελίδα

  Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω, πως θα μπορούσα να κλειδώσω μία σελίδα έτσι ώστε όταν κάποιος πάει να μπει να του βγάζει μήνυμα ότι θα πρέπει να κάνει εγγραφή πρώτα και μετά να μπει; αν υπάρχει ένα παράδειγμα θα βοηθούσε! ευχαριστώ 
  Δημοσιεύτηκε στο Πρώτα Βήματα - Web Development (Forum) από το μέλος kostasvit στις Μαρτίου 26, 2014
 • Δικαιώματα σε σελίδα

  καλησπέρα παιδιά, πως μπορώ να δώσω δικαιώματα σε μια συγκεκριμένη σελίδα που θα εμφανίζει εικόνες που θα μπορεί να εκτυπώνει ο χρήστης ,έτσι ώστε εάν δεν είναι συνδεδεμένος να μπορεί να της βλέπει αλλά να μην μπορεί να της εκτυπώσει και να του βγάζει ένα μήνυμα για να κάνει εγγραφή στην σελίδα πρώτα. αν υπάρχει ένα παράδειγμα θα με βοηθούσε ...
  Δημοσιεύτηκε στο Πρώτα Βήματα - Web Development (Forum) από το μέλος kostasvit στις Ιανουαρίου 23, 2014
 • How to manage users (register a new user, restore a password, etc.) from the logon form

  The excellent E4037 example from DevExpress Code Central is integrated with our community project (eXpandFramwork) in version 13.1.7.1. Installation This functionality is embedded in the XpandSecurityWinModule/XpandSecurityWebModule depending on the platform you use. All eXpand modules are in the toolbox for fast Drag & Drop ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Σεπτεμβρίου 19, 2013
 • HowTo: Remove invalid filename characters in .NET

  In ClipFlair Studio I use DotNetZip (Ionic.Zip) library for storing components (like the activity and its nested child components) to ZIP archives (.clipflair or .clipflair.zip files). Inside the ZIP archive its child components have their own .clipflair.zip file and so on (so that you could even nest activities at any depth) which construct their ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 12, 2013
 • AthCon 2013, 6-7 Ιουνίου, Αθήνα

  Η AthCon είναι ένα ετήσιο, ευρωπαϊκό διήμερο συνέδριο που στοχεύει σε συγκεκριμένους τομείς της ασφάλειας πληροφοριών. Σκοπός της: να φέρει κορυφαίους ειδικούς της ασφάλειας πληροφοριών μαζί. Οι τεχνικές επίθεσης με σκοπό την εκμετάλλευση και οι διάφορες μορφές δοκιμές διείσδυσης, έχουν γίνει ένα σημαντικό μέρος κάθε οργανισμού. Το συνέδριο έχει ...
  Δημοσιεύτηκε στο Ειδήσεις του dotNETZone.gr (Forum) από το μέλος gcapnias στις Μαρτίου 11, 2013
 • IIS FTP login fails after Windows platform update for Server 2008 R2

  I had recently enabled FTP access to the ClipFlair Gallery to easy its maintenance during development and after the Windows Server 2008 R2 platform update last night (together with release for Internet Explorer 10), the FTP login stopped working. To fix it, from a command prompt with administrator rights (Start/Find, type Command and right ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Φεβρουαρίου 27, 2013
 • User friendly way to add permissions

  XAF’ security system is really flexible and can easily address complex scenarios. Depending on the nature of our application (e.g. geek level of business users ) we may want to modify the default design to make it more user friendly! This will be a detailed discussion on all the steps involved in doing so. In addition a sample application is ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Ιανουαρίου 25, 2013
 • Gotcha: Image component not loading remote URLs during debugging

  At ClipFlair’s Image component I use the following XAML to make it show an image from a URL that its ViewModel holds at a property named “Source”, of type Uri (URI = Uniform or Universal Resource Identifier in W3C parlance, something like a superset of the old classic URLs). <Image Name="imgContent"        ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Δεκεμβρίου 18, 2012
 • Can’t step-through Silverlight file dialogs with Visual Studio debugger

  While stepping through “ShowDialog()” method of OpenFileDialog with Visual Studio 2010 debugger, at the Silverlight code pictured below (for loading a ClipFlair window’s stored options), I got a “Dialogs must be user-initiated” exception. Same behaviour will be shown with SaveFileDialog too, every time you try to step through the “ShowDialog()” ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Δεκεμβρίου 2, 2012
 • HowTo: Check your web browser and plugins for needed updates

  Qualys BrowserCheck will perform a security analysis of your browser and its plugins to identify any security issues. You can install it at https://browsercheck.qualys.com/   Another useful quick online tool (needs no installation) for checking that you do have the latest in web browser technology is Browse Happy, at ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Νοεμβρίου 25, 2012
 • Let’s create metadata based permission policies

  XAF has a great security system which can be used to protect our data either at client or server side. There is also great support for modifying the Security behavior at runtime using a permission matrix. However we need to provide initial before distributing our application. In this post we are going to discuss a way connecting methods that ...
  Δημοσιεύτηκε στο A. Bekiaris's Blog (Weblog) από το μέλος tolisss στις Νοεμβρίου 8, 2012
 • HowTo: Check MSDN Subscriber downloads for tampering via SHA-1 key

  Supposing you have an MSDN Subscription, you could download say SQL Server 2012 Standard Edition (x86 and x64) – DVD (English) from the following URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48810 Suppose you do so and you keep that .ISO file (a CD/DVD image that you can burn to a disk using Windows 7 or ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Οκτωβρίου 24, 2012
 • HowTo: Remove Babylon search from Mozilla Firefox address bar

  Babylon Search is one of the most abusive addons for Mozilla Firefox and other web browsers. It installs with other free software (most probably profiting from tracking your searching habits) and then it is quite hard even for experienced users to completely uninstall it. While maintaining other computers in the past I’ve used a combination [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Αυγούστου 3, 2012
 • Mistyping Gmail.com URL lures you into a pay-per-message scheme

  A reader of my recent article on a page faking YouTube design to lure you into subscribing for a pay-per-message you receive scheme for mobile phones, told me that they came across a very similar one by typing wikipdia.org instead of Wikipedia.org. I noticed that also typing gmial.com instead of gmail.com takes one to exactly [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιανουαρίου 10, 2012
 • Redirecting twiitter into a YouTube-styled reward lure scheme

  While I was trying to visit twitter I suddenly was faced with this page, which although very well designed looked immediately suspicious to me, first of all because of the redirects I noticed happening at the address bar and also because the landing URL was using the word “rewardz”. Moreover the page seems to be [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Δεκεμβρίου 20, 2011
 • Microsoft File Checksum Integrity Verifier (FCIV)

  I recently came across a very useful Microsoft tool (FCIV) that can compute and store (as XML) checksums (MD5, SHA1 or both hashes) of folders/files you want and can also be used to later on verify the checksum lists to see if they’ve been tampered with. Would be nice to have a GUI wrapper around [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Σεπτεμβρίου 9, 2011
 • How to disable (and re-enable) Lenovo VeriFace without uninstall

  I own a Lenovo IdeaPad S10-3t and I’m pretty satisfied with it (apart from the glossy screen and the bevel border arround the touchscreen that doesn’t allow you to easily touch near the screen edges – and would much prefer a NVidia GPU instead of Intel Graphics Accelerator which doesn’t support WDM1.1 btw [keep on [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Σεπτεμβρίου 8, 2011
1 2 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems