Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Tools   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 3 (71 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • Make scrollbars in Windows thinner to save space

  A thing that really bothers me in Windows, and I believe many would agree, is the lack of UI consistency in Windows applications and components. Although applications implemented with the new Fluid Design System in mind have some very minimal scrollbars that don’t use much of valuable space, there are still a lot of apps, especially the ones ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Απριλίου 3, 2020
 • Filters in Chrome Dev Tools – How to Include, Exclude Resources

  Chrome Dev Tools is undoubtedly a very powerful set of web developer tools, built directly into the Chrome browser that helps you with your day-to-day work on building, debugging and optimizing web applications. To launch Chrome Dev Tools you simply right click on any web page that you are working and select Inspect or press Cmd+Alt+I on a mac or ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 22, 2020
 • Different options to upload single or multiple files to your Azure Storage Account

  Azure Storage is a cloud storage solution for data storage scenarios and one key service, among others, is Azure Blobs, a scalable object store for text and binary data. A main use is to upload files to it, either as a long term backup solution, or as a way to serve documents, images and videos directly to a browser. To do so, you...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Νοεμβρίου 12, 2018
 • Azure Web App – Diagnose & Solve Problems tool

  Something new in Azure App Service’s overview blade, is the addition of a new tool for diagnosing and solving problems. It makes it easier to distinguish issues between your code and platform related problems, and provides some quick solutions, tailored to the problems you might experience. You get a view of the health of your application ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 24, 2018
 • Azure Web Apps – Diagnose & Solve Problems quickly

  Something new in Azure App Service’s overview blade, is the addition of a new tool for diagnosing and solving problems. It makes it easier to distinguish issues between your code and platform related problems, and provides some quick solutions, tailored to the problems you might experience. You get a view of the health of your application ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 24, 2018
 • Alternative to Dash offline API documentation for Windows

  Dash is an API Documentation Browser and Code Snippet Manager. It stores snippets of code and instantly searches offline documentation sets for 200+ APIs, 100+ cheat sheets and more. It helps you keep all the APIs, from the different languages you are using, in a central location. The only problem is that it only runs on Mac OS. However, there is ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιανουαρίου 20, 2018
 • Add JWT Bearer Authorization to Swagger and ASP.NET Core

  If you have an ASP.NET Core web application that already has JWT authorization, this guide will help you add JWT (JSON Web Token) support to the Swagger UI. What is Swagger UI? Swagger UI is a collection of HTML, Javascript and CSS assets that dynamically generates beautiful documentation from a Swagger-compliant API. You can learn more ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Οκτωβρίου 31, 2017
 • Always run Visual Studio as Administrator

  Sometimes you may need to run Visual Studio as Administrator; to do so, you have to right-click on Visual Studio task bar shortcut, right-click again on Visual Studio and select Run as Administrator. Then, you may open the solution you want manually from File -> Open -> Project/Solution or drop your .sln file onto Visual Studio. To make ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 9, 2017
 • Azure Toolbox: Networking

  In this page you will find tools, related to Networking, to make your Azure journey easier and more fun. Azure Speed Test A simple web tool that measures the latency between you and Azure Datacenters, to suggest which might be fastest for your location. Fiddler (Telerik) A classic tool to debug and monitor traffic between your PC and the ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 8, 2017
 • Azure Toolbox: Storage

  In this page you will find tools, related to Azure Storage Services, to make your Azure journey easier and more fun. Azure Storage Explorer (Free) A stand-alone app from Microsoft that allows you to easily work with Azure Storage data on Windows, macOS and Linux. AzCopy AzCopy is a command-line utility, designed for copying data to and from ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 2, 2017
 • Add Colors to Elixir’s Interactive Shell (IEx)

  A great tool, when starting learning Elixir, is Elixir’s Interactive Shell (IEx), which allows you to type any Elixir expression and get its result. To start using IEx, open a terminal of your choice and type iex (or iex.bat if you are on Windows), which stands for Interactive Elixir. By default, colors are not enabled and iex looks like ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 16, 2017
 • Make quick changes to your Azure WebApp using Azure App Service Editor

  Azure App Service Editor, formerly known as Visual Studio Online (Monaco), is a web-based editor for App Service, that looks a lot like VS Code and allows you to modify files already deployed to Azure Web Apps. App Service Editor is based on monaco-editor, an open-source project which is generated straight from VS Code’s sources, with some ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιανουαρίου 12, 2017
 • How to update environment variables based on a response in Postman

  Sometimes, the response from a request is required first in order to continue with all the other API requests currently stored in your Postman folders. Think of a request that, in order to return results, it requires from you to be authenticated, so a typical workflow would be: authenticate yourself with a proper username and password; get an ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Νοεμβρίου 20, 2016
 • Auto Shutdown Windows from command line

  Sometimes, it is helpful to be able to set a timer to auto shutdown your PC, after a certain amount of time. In Windows 10 you can do that through many ways, but essentially, using the same command. Command Prompt Type shutdown -s -t 300 where 300 is the amount of seconds to wait till the shutdown start (around 5 minutes) Powershell The...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Σεπτεμβρίου 27, 2016
 • EditorConfig is awesome!

  What is it? EditorConfig helps developers define and maintain consistent coding styles between different editors and IDEs. The EditorConfig project consists of a file format for defining coding styles and a collection of text editor plugins that enable editors to read the file format and adhere to defined styles. EditorConfig files are easily ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 8, 2016
 • HTML on-line tools

  HTML Encoder HTML Decoder HTML-CSS-JS Prettyfier HTML Compression & more
  Δημοσιεύτηκε στο count zero (Weblog) από το μέλος napoleon στις Μαΐου 27, 2016
 • Ζητούνται 3 X Experts μηχανικοί λογισμικού για .NET 3.5+ C++, C#, XAML και γνώσεις σε Xamarin για development σε android και iOS συσκευές!

  Καλημέρα σας! Ζητούνται 3 X experts μηχανικοί λογισμικού για .NET 3.5+ C++, C#, XAML και γνώσεις σε Xamarin για development σε android και iOS συσκευές. Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τομέα την πληροφορική ή συναφές τίτλο και να έχουν άριστες γνώσεις λειτουργικών συστημάτων καθώς και ...
  Δημοσιεύτηκε στο Προσφορά/Ζήτηση Υπηρεσιών (Forum) από το μέλος ViR4X στις Ιουλίου 27, 2015
 • Chrome Tools

  Nice tutorial more
  Δημοσιεύτηκε στο count zero (Weblog) από το μέλος napoleon στις Αυγούστου 28, 2013
 • Storyboarding can save you time

  It is human nature to jump right into a project without spending the necessary preparation time to ensure success. They say that 80% of the effort painting a room is preparation (laying the tarps, cleaning the walls, taping the trim, etc.). This is also the case when developing applications. If you don’t properly storyboard the [...]
  Δημοσιεύτηκε στο K# (Weblog) από το μέλος spantos στις Οκτωβρίου 17, 2012
 • jVectorMap

  Before HTML5 when it came to creating rich interactive maps where one could hover or click any region and see details about them, Flash was the right tool for the job. Right now, though, it is much easier to create maps with JavaScript and, thanks to JS frameworks, it even gets much simpler and jVectorMap [...]
  Δημοσιεύτηκε στο K# (Weblog) από το μέλος spantos στις Αυγούστου 6, 2012
 • Fast Multidimensional Filtering for Coordinated Views

  Crossfilter is a JavaScript library for exploring large multivariate datasets in the browser. Crossfilter supports extremely fast (<30ms) interaction with coordinated views, even with datasets containing a million or more records; Since most interactions only involve a single dimension, and then only small adjustments are made to the filter ...
  Δημοσιεύτηκε στο K# (Weblog) από το μέλος spantos στις Ιουλίου 16, 2012
 • VB.NET Tools developer.

  Είμαστε 2 προγραμματιστές και ζητάμε ακόμα έναν έμπειρο προγραμματιστή σε VB.NET (ή C#) για συμμετοχή στην μικρή μας ομάδα Indie Game Development σαν tools programmer για τον πρώτο μας εμπορικό τίτλο 'XenoHelix'. Το άτομο αυτό θα ασχοληθεί κατά πρώτο με την ολοκλήρωση του scene script editor το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία βασικών ...
  Δημοσιεύτηκε στο Προσφορά/Ζήτηση Υπηρεσιών (Forum) από το μέλος micmanos στις Ιανουαρίου 3, 2012
 • How to change text case in Word 2010

  The “Change Case” action (portrayed by an “Aa” icon) is a useful one that is usually not noticed by Microsoft Word 2010 users (although often sought for and not spotted by many – probably because somebody misnamed the respective ribbon tab as “Home” instead of “Edit”). It provides several options, the most useful being “UPPERCASE” [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Σεπτεμβρίου 22, 2011
 • StressStimulus stress testing tool

  If you ever created a professional website/application you’ll probably know the value (you’ve probably learned it the hard way as I did ) of stress testing your web applications. There are plenty of tools you can use in order to stress test your web site, ranging from Microsoft Visual Studio to CMD Line tools. Yesterday I found another one ...
  Δημοσιεύτηκε στο K# (Weblog) από το μέλος spantos στις Μαρτίου 4, 2011
 • Treesaver &ndash; A JavaScript Framework For Creating Magazine-Style Layouts

  I recently had a conversation with a client about the future of press and how digital magazines and newspapers are the future of the business. When we talked about that I had a few technologies in mind but nothing like Treesaver. Treesaver is a JavaScript framework for creating magazine-style layouts that dynamically adapt to a wide variety of ...
  Δημοσιεύτηκε στο K# (Weblog) από το μέλος spantos στις Φεβρουαρίου 11, 2011
1 2 3 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems