Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » azure   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 5 (112 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • Delete all files in an Azure Storage container

  One thing I tend to forget is how powerful azure cli is and how many things can be done way faster through this tool. So, for example, if you want to delete all files in an Azure Storage Account at once, a fast and easy way to do just that is by using the delete-batch command from Azure CLI. Run...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 30, 2020
 • Easily delete all files in an Azure Storage container

  One thing I tend to forget is how powerful azure cli is and how many things can be done way faster through this tool. So, for example, if you want to delete all files in an Azure Storage Account at once, a fast and easy way to do just that is by using the delete-batch command from Azure CLI. Run...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 30, 2020
 • [Greek Audio] Global Azure – Azure API Management – From Zero to Hero

  On the 25th of April I had the chance to organize the Global Azure Greece 2020 event, the first virtual one of its kind, and also deliver a session thereat. I was one out of 248 international and 18 Greek speakers that took part in this huge online event. I started organizing the Global Azure bootcamp in Greece in 2016...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Απριλίου 25, 2020
 • Global Azure Virtual 2020, Greece (25 Μαίου 2020)

  On April 25, 2020, all communities will come together once again in the seventh great Global Azure event! Each user group organizes their own one to three day Azure event the way they see fit and how it works for their members. The result is that thousands of people will get together to learn about Azure and join together online under the social ...
  Δημοσιεύτηκε στο Ειδήσεις του dotNETZone.gr (Forum) από το μέλος gcapnias στις Απριλίου 19, 2020
 • [Greek Audio] AzureHeads 23#: Azure API Management

  During AzureHeads 23rd meetup, I delivered an introductory presentation about Azure API management, what is it, how someone can get started and then I showcase a set of features in Azure Portal like: connecting APIs with Azure Functions and import APIs through Swagger developer portal prevention of API usage spikes using throttling authentication ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Απριλίου 10, 2020
 • Move an Azure VM to an Availability Zone

  Azure Availability Zones is a high-availability offering that protects your applications and data from datacenter failures. Availability Zones are unique physical locations within an Azure…Continue readingMove an Azure VM to an Availability Zone
  Δημοσιεύτηκε στο K# (Weblog) από το μέλος spantos στις Οκτωβρίου 15, 2019
 • How to rename an Azure Function in Azure Portal

  Let’s assume you have started experimenting with Azure Functions and, for your first app, you have chosen the Azure Portal as your development environment. You have created a new Azure Function by clicking the Plus icon next to your Azure Function name, selected In-portal from the first step of the wizard, and from the second screen you ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουνίου 4, 2019
 • Publish an Angular web app to Azure using GitHub, AzureDevOps & Azure Storage Account

  In this post we will talk about all the necessary steps to build and deploy an Angular web application to a static website hosting container in Azure Storage using Azure DevOps. Step 1. Setup a GitHub Repository & commit a sample Angular App To start with, you need to create a new repository in GitHub and push an Angular application...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιανουαρίου 18, 2019
 • Microsoft AI solutions

  * AI business solutions: https://partner.microsoft.com/en-US/solutions/practice-areas/artificial-intelligence * AI platform: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/ai-platform/ at the section «Open and comprehensive platform» (scroll down) and see the three tabs AI tools/AI frameworks/AI related infrastructure * Azure (cloud) Machine Learning: ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Νοεμβρίου 30, 2018
 • Different options to upload single or multiple files to your Azure Storage Account

  Azure Storage is a cloud storage solution for data storage scenarios and one key service, among others, is Azure Blobs, a scalable object store for text and binary data. A main use is to upload files to it, either as a long term backup solution, or as a way to serve documents, images and videos directly to a browser. To do so, you...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Νοεμβρίου 12, 2018
 • Secure your Azure Web App using SSL Certificate provided by Let’s Encrypt

  The information you send on the Internet is passed from computer to computer to get to the destination server. The least you can do to provide privacy, critical security and data integrity for both your websites and your users’ personal information is to have your application secured under an SSL certificate. SSL providers need to set up a ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Σεπτεμβρίου 8, 2018
 • Remove your Azure account from a subscription you no longer use

  In this post, we will showcase the necessary steps to follow in order to de-associate your azure account from any subscription you have joined in the past and you no longer use. Till recently, in order to do so, you had to ask the admin of the subscription to perform this task, however, now, you can do it all by...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουνίου 16, 2018
 • Enable HTTP/2 in Azure App Service

  HTTP/2 is a major revision of the HTTP network protocol used by the World Wide Web and comes with a promise to make our applications faster, simpler, and more robust by allowing us to undo many of the HTTP/1.1 workarounds previously done within our applications and address these concerns within the transport layer itself. In this post, we will ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 19, 2018
 • Find the dominant color of an image using Azure Cognitive Services

  In this tutorial we will use Computer Vision service to analyze an image and determine the accent and dominant color and whether the image is black & white or colored. Step 1. Create Computer Vision Service Let’s start by creating the Computer Vision API service. To do so, head over to Azure portal, click on Create Resource link, select ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 16, 2018
 • Global Azure Bootcamp 2018 – 21 Απριλίου 2018

  Global Azure Bootcamp 2018 – 21 Απριλίου 2018 Μια μέρα αφιερωμένη στο Cloud και το Microsoft Azure! 16+ ομιλητές, 3 παράλληλα sessions κι οι κοινότητες πληροφορικής azureheads.gr, autoexec.gr, sqlschool.gr, dotnetzone.gr, συναντώνται στον πολυχώρο της Τεχνόπολις στο Γκάζι για μια μέρα γεμάτη Azure! Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του ...
  Δημοσιεύτηκε στο Ειδήσεις του dotNETZone.gr (Forum) από το μέλος gcapnias στις Απριλίου 19, 2018
 • Azure Web App – Diagnose & Solve Problems tool

  Something new in Azure App Service’s overview blade, is the addition of a new tool for diagnosing and solving problems. It makes it easier to distinguish issues between your code and platform related problems, and provides some quick solutions, tailored to the problems you might experience. You get a view of the health of your application ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 24, 2018
 • Azure Web Apps – Diagnose & Solve Problems quickly

  Something new in Azure App Service’s overview blade, is the addition of a new tool for diagnosing and solving problems. It makes it easier to distinguish issues between your code and platform related problems, and provides some quick solutions, tailored to the problems you might experience. You get a view of the health of your application ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 24, 2018
 • Monitor your Angular application using Azure Application Insights

  In this post, we are going to explore the steps needed to easily monitor an angular application for performance and usage, using Azure Application Insights. Azure Application Insights Azure Application Insights is an extensible Application Performance Management (APM) service for web developers that allows you to detect and diagnose issues and ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Οκτωβρίου 15, 2017
 • Call your Azure Automation runbooks using webhooks

  In a previous post we talked about how you can create a simple powershell runbook to automate tasks in your Azure account, such as starting up or shutting down a virtual machine based on a user-defined schedule. In this post, we are going to demonstrate how easy it is to create a webhook, in order to call your Runbook through an...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 27, 2017
 • Schedule startup and shutdown of your virtual machines using Azure Automation

  One of the great things in Cloud computing is the ability to use resources whenever you want them and pay only only for what you are using. In this post, we are going to explore how you may create a schedule to automatically shut down and start up a virtual machine running on Azure, using Azure Automation, based on a...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 15, 2017
 • Setup RabbitMQ on Azure Container Service using Kubernetes and Helm

  In this post, we are going to explore the necessary steps to build a cluster on Azure Container Service and then setup RabbitMQ using Kubernetes as orchestrator and helm as package manager. First things first, let’s briefly introduce the services we are going to use. What is Azure Container Service? Azure Container Service (ACS) allows you ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 19, 2017
 • Azure Toolbox: Networking

  In this page you will find tools, related to Networking, to make your Azure journey easier and more fun. Azure Speed Test A simple web tool that measures the latency between you and Azure Datacenters, to suggest which might be fastest for your location. Fiddler (Telerik) A classic tool to debug and monitor traffic between your PC and the ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 8, 2017
 • Azure Toolbox: Storage

  In this page you will find tools, related to Azure Storage Services, to make your Azure journey easier and more fun. Azure Storage Explorer (Free) A stand-alone app from Microsoft that allows you to easily work with Azure Storage data on Windows, macOS and Linux. AzCopy AzCopy is a command-line utility, designed for copying data to and from ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 2, 2017
 • Custom domain name for a web application hosted on Azure Service Fabric

  Azure Service Fabric is a distributed systems platform that makes it easy to package, deploy and manage scalable and reliable microservices. Service Fabric also addresses the significant challenges in developing and managing cloud applications. In this post, we will explore how to host an ASP.NET Core web application, alongside a stateless and a ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 21, 2017
 • Configure environments for your ASP.NET Core app in Service Fabric

  Azure Service Fabric is a distributed systems platform that makes it easy to package, deploy, and manage scalable and reliable microservices. It enables you to build and manage scalable and reliable applications, composed of microservices that run at a very high density on a shared pool of machines, which is referred to as a cluster. In addition, ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 15, 2017
1 2 3 4 5 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems