Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » xaml   (RSS)
 • Ζητούνται 3 X Experts μηχανικοί λογισμικού για .NET 3.5+ C++, C#, XAML και γνώσεις σε Xamarin για development σε android και iOS συσκευές!

  Καλημέρα σας! Ζητούνται 3 X experts μηχανικοί λογισμικού για .NET 3.5+ C++, C#, XAML και γνώσεις σε Xamarin για development σε android και iOS συσκευές. Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τομέα την πληροφορική ή συναφές τίτλο και να έχουν άριστες γνώσεις λειτουργικών συστημάτων καθώς και ...
  Δημοσιεύτηκε στο Προσφορά/Ζήτηση Υπηρεσιών (Forum) από το μέλος ViR4X στις Ιουλίου 27, 2015
 • Fix: XAML – The member Content is not recognized or is not accessible

  I was looking into some third-party code, upgrading it from Silverlight 4.x and was getting error ‘The member "Content" is not recognized or is not accessible’ at the following code part: Looking it up, found that you don’t need to bind the Content property of a ContentPresenter at all if you put it inside the […]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Φεβρουαρίου 9, 2014
 • HowTo: Clear contents of Silverlight’s RichTextBox control

  Was just debugging an issue with loading of saved state at ClipFlair’s Text component, when I realized that Silverlight’s (and WPF’s) RichTextBox control doesn’t accept an empty string at its Xaml proprerty to clear its contents as one would expect. Instead clearing the contents of the RichTextBox requires a call to Blocks.Clear(). In ClipFlair’s ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Νοεμβρίου 23, 2012
 • HowTo: Bind to a DataContext property named Source in XAML

  While refactoring ClipFlair code to use MVVM (Model-View-ViewModel) pattern, I came across the XAML error “Object reference not set to an instance of an object.”, shown in Visual Studio when trying to bind to my ViewModel (accessed implicitly, being set as the DataContext of the XAML control) for a property named Source. I have settled [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Αυγούστου 14, 2012
 • Gotcha: Silverlight DependencyProperty metadata: 0d not 0 for double

  Just came accross a runtime error message that troubled me a bit to resolve while adding Prezi-like content scaling functionality in ClipFlair‘s FloatingWindowHostZUI (ZUI = Zoomable User Interface) container. I had added the following: /// Identifies the <see cref="FloatingWindow.Scale" /> dependency property. /// ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Αυγούστου 9, 2012
 • Fix: The tag ‘TimeUpDown’ does not exist in XML namespace (Silverlight Toolkit)

  If you use TimeUpDown control from Silverlight Toolkit in your XAML like below (copy pasting from CaptionGrid at ClipFlair source): <ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" > <DataTemplate ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 14, 2012
 • How to crash Visual Studio 2010 via (Silverlight) XAML recursion bug

  Following up on a note about Visual Studio 2010 crashing at my previous post, this is the XAML that crashes VS2010 when opened up in a Silverlight project: <UserControl x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"   ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 12, 2012
 • How to space StackPanel items in XAML (has no Padding property)

  While adding some properties to the back panels of ClipFlair windows, I came upon the issue of how to space items in a StackPanel. A Padding property is missing from multiple item containers (only single content controls have such), but a nice solution is described at: ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 11, 2012
 • Fix: The tag XXX does not exist in XML namespace ‘clr-namespace:YYY’

  I just had some big trouble troubleshooting the Visual Studio / XAML compiler error message: The tag XXX does not exist in XML namespace ‘clr-namespace:YYY’ It turned out this occurred because I had a Silverlight library with Assembly name X and default namespace X (at properties pane), but was using it from a demo project [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουλίου 2, 2012
 • HowTo: Load a XAML ResourceDictionary from a .NET assembly

  Copying here my answer at: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/wpf/thread/11a42336-8d87-4656-91a3-275413d3cc19 What seems to work for me is the following (copying from the source code of http://ClipFlair.codeplex.com [currently under development]) note I’m using Build Action = "Page" and Custom ...
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Ιουνίου 11, 2012
 • Using WCF Data Services in WPF applications

  In this post I will provide you with hands-on examples on how to retrieve data from a WCF Data Service and bind the data to WPF data bindable controls that reside inside a WPF window.The client application in this case will be a WPF application again. (read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Ιανουαρίου 29, 2012
 • Windows forms and WPF Interoperability

  In this post I will not be investigating at what some people call the “Windows single technology applications” which basically means that we build WinForms apps for the windows operating systems using only Windows Forms controls or alternatively build a windows WPF application using only the built-in or 3rd party WPF controls. (read more)
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Ιανουαρίου 9, 2012
 • Sitecore XAML Apps

  Very nice article on creating Sitcore XAML apps. more
  Δημοσιεύτηκε στο count zero (Weblog) από το μέλος napoleon στις Νοεμβρίου 21, 2011
 • Fix: Visual Studio 2010 XAML Designer output for WP7 light theme

  The other day I submitted my 1st Windows Phone 7 application via http://create.msdn.com Having registered for free as a student developer (being a PhD student on Robotics) via http://dreamspark.com I could only try my 1st app on WP7 emulator – when it gets accepted I will be able to have my WP7 phone unlocked to [...]
  Δημοσιεύτηκε στο George Birbilis' blog (Weblog) από το μέλος birbilis στις Νοεμβρίου 14, 2011
 • Building a simple application with Blend and Visual Studio

  differences between wpf and window forms. A small example using xaml, expression blend and visual studio.
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Απριλίου 26, 2009
 • Create a simple data-centric WPF application

  I have been asked from some people to write a simple post regarding the younger and more flashy brother of window forms. WPF is about 1 years old now and gaining ground on developers for building next generation window applications.
  Δημοσιεύτηκε στο Dot Net Rules (Weblog) από το μέλος nikolaosk στις Μαρτίου 28, 2009
 • Dynamic XAML: Ευκολότερα δεν γίνεται!

  Το Windows Presentation Foundation ως markup μηχανισμός μας δίνει νέες δυνατότητες στη δημιουργία rich client εφαρμογών με στοιχεία που μέχρι σήμερα είχαμε διαθέσιμα μόνο στις ASP.NET εφαρμογές. Ένα κλασικό θέμα είναι η δημιουργία του UI on-the-fly, κατά το runtime, βάσει meta-data που μπορεί να έρχονται από οποιαδήποτε πηγή. Ήδη μου έλεγε ο ...
  Δημοσιεύτηκε στο Manos Kelaiditis' Weblog (Weblog) από το μέλος KelMan στις Φεβρουαρίου 22, 2008
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems