Νοέμβριος 2008 - Δημοσιεύσεις

Greek support in SQL Server Full Text Search
27 Νοεμβρίου 08 10:47 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Full text search is probably the best tool when it comes to searching through large amount of database data and has come a long way since the early versions of SQL server in of performance but also with more languages, being supported in each new version. But even though SQL Server 2008 now supports more than 50 diverse languages, according to msdn documentation, there is still no support

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Dynamically loading user controls
21 Νοεμβρίου 08 02:38 πμ | spantos | 0 σχόλια   
There are many occasions (at least so I’ve discovered) were you need to re-use user controls that you’ve created. A solution in those cases would be to convert your user control to a custom control, compile it into an assembly which is then going to be shared to all projects needed. The problem is, that you can’t easily convert a user control to a custom control cause you have to write

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
MVP Open Day
21 Νοεμβρίου 08 01:24 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Today I had the chance to meet with my fellow MVPs and our lead Alessandro Teglia on the first Greek MVP open day. It’s an event that is meant to bring MVPs closer, motivate us and give us an opportunity to meet and discuss the community and MVP program problems but most of all have fun. It was really fun, we talked about several things and all I have to say is that really cool things

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
DotNetZone Event Resources
20 Νοεμβρίου 08 02:22 μμ | spantos | 0 σχόλια   
As promised yesterday, I’m publishing the slide deck I used as well as the demo source code I used. Stay tuned to get notified when the video of the event gets published on DotNetZone . /p> I had a great time discussing how Dynamic Data and ADO.NET data services work although I was pretty stressed out at the beginning with a number of technical problems (network was down, projector

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Winning at TechEd 2008
14 Νοεμβρίου 08 11:05 πμ | spantos | 0 σχόλια   
This year TechEd had a surprise for me... Playing in a game at the speaker idol booth I got to win a brand new HTC mobile phone. Luckily (or not this depends on how you look at it ;-) there were a couple of my fellow delegates around to capture this in camera. So to be even more embarrassed here I am winning the HTC…

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
DotNetZone Event
13 Νοεμβρίου 08 04:10 μμ | spantos | 0 σχόλια   
Right after getting back from Barcelona, on Wednesday the 19th of November, I will be giving a talk for the DNZ community at Microsoft offices about all things Dynamic in.Net :-) Things I will talk about include: Dynamic Data Web Sites: Creating a Dynamic web site Customizing Look and Feel Connecting to a Database Scaffolding Further Customization of the site Microsoft SQL Data Services:

Διαβάστε περισσότερα »

TechEd 2008 Day 1
11 Νοεμβρίου 08 11:35 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Last year I used photos to capture the event and although these were great pictures they didn’t actually capture the event vibe so this year I’ve decided that I wouldn’t take any pictures. Instead I brought my video camera with me and decided to get everyone in. So here it is first day’s video. I hope that I’ll find some time later on to give you my opinion of TechEd first day till

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
See you at TechEd Barcelona
07 Νοεμβρίου 08 01:48 μμ | spantos | 0 σχόλια   
I'll be at TechEd in Barcelona next week. I'll be at the Ask The Experts booths a few hours during the week. Feel free to come and say hello. I'll be available if you want to discuss about ASP.NET, my projects – work , or .NET in general :-) Please ping me if you'll be there too and would like to meet.

Διαβάστε περισσότερα »

Charting Controls
03 Νοεμβρίου 08 10:49 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Most of the people I meet have this idea that they have to either buy or find an open source third party component, or (even worse) use flash, when it comes to drawing graphs for a web application or site. So I’m guessing that most people don’t know that the Data Visualization Group within the SQL Server Reporting Services Team has created stand-alone ASP.NET and Windows Forms Chart

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές