Σεπτέμβριος 2009 - Δημοσιεύσεις

XAML Power Toys
21 Σεπτεμβρίου 09 09:18 πμ | spantos | 0 σχόλια   
If you’re into Silverlight/WPF development you’ll surely appreciate Karl Shifflett’s XAML Power Toys: http://tinyurl.com/karlpowertoys Awesome (free) tool for WPF/Silverlight. XAML Power Toys Full Feature Set includes Create ViewModel Class - from a VB.NET or C# code window, easily create a ViewModel stub that includes commands and exposed data class. Optionally you can elect to re-implement

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
ASP.NET Tips and Tricks
21 Σεπτεμβρίου 09 01:20 πμ | spantos | 0 σχόλια   
I’m starting a new line of blog posts in which I’m going to give out a few tips and tricks I’ve picked up during the past years. I’m going to start with one of the most common mistakes I often face when reading code. To demonstrate that, I’m going to use LinqToSQL as my data access method (although the problem can be found in any kind of Data access technology) and use the the same

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
GPS Tools
20 Σεπτεμβρίου 09 08:01 μμ | spantos | 0 σχόλια   
If you’re into geo-app development the following tools should come handy. GeoFrameworks and Jon Person released their GPS Framework for .NET on CodePlex ! The really nice thing about this framework is it works with both the full blown .NET Framework and the Compact Framework. If you’re developing for a Windows Mobile, embedded, laptop or desktop computer, it should handle all your needs.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Featured at MSDN home page
11 Σεπτεμβρίου 09 12:19 μμ | spantos | 0 σχόλια   
What a great honor this is, I’m featured at the home page of the Greek MSDN site ;-).

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Uploading your database to SQL Azure
08 Σεπτεμβρίου 09 03:46 μμ | spantos | 0 σχόλια   
Ok you’ve developed your cloud application and you’re ready to publish it to Azure, wait a minute how are you going to upload your database to SQL Azure? Of course you just can’t do a backup – restore to the cloud so what are your options? Well actually there are two ways you could deploy a database to SQL Azure. With the first one you manually create your db schema installation script

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Connect to SQL Azure
08 Σεπτεμβρίου 09 03:44 μμ | spantos | 0 σχόλια   
A few weeks back Microsoft announced the first CTP of SQL Azure, its new cloud relational persistence offering. In this post I will show you how you can connect and query your SQL Azure DBs from your PC. There are two ways you can interact with SQL Azure, one is through the SQLCMD command line program and the other is through SQL Server Management studio. To connect to SQL Azure using

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Linq To SQL Caching Adventures Part 2
06 Σεπτεμβρίου 09 12:25 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Before picking up where I left off yesterday , I have to first make a small disclaimer. I received a couple of comments stating that the caching solution I presented wasn’t that sophisticated or complete or that the cache keys that I’ve used were not the right and the answer is of course “yes”. The solution I presented was far from perfect but it served well as a simplified demonstration

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Linq To SQL Caching Adventures Part 1
03 Σεπτεμβρίου 09 05:47 μμ | spantos | 0 σχόλια   
A caching solution is always necessary if you want to build scalable applications which will handle lots of users and heavy data access without requiring more hardware resources. I’ve already talked about caching when using Entity Framework , but is there a way to use caching in Linq to SQL and what are the problems one might face. To explore caching in Linq to SQL I’ve built a small

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές