Παρουσίαση με Ετικέτες

Icons for metro UIs
23 Ιουλίου 12 11:54 πμ | spantos | 0 σχόλια   
If you’re into metro development (windows phone or Windows 8) I’m sure you’ll appreciate another set of cool mono-colored very simplistic yet beautiful icons. iconmonstr offers a set which includes over 600 items with multiple variations for almost each element. Icons are mostly focused for web apps as most of them are actions, charts, badges [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
XAML Power Toys
21 Σεπτεμβρίου 09 09:18 πμ | spantos | 0 σχόλια   
If you’re into Silverlight/WPF development you’ll surely appreciate Karl Shifflett’s XAML Power Toys: http://tinyurl.com/karlpowertoys Awesome (free) tool for WPF/Silverlight. XAML Power Toys Full Feature Set includes Create ViewModel Class - from a VB.NET or C# code window, easily create a ViewModel stub that includes commands and exposed data class. Optionally you can elect to re-implement

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
WPF Data-binding Cheat Sheet
04 Φεβρουαρίου 09 02:02 μμ | spantos | 0 σχόλια   
If you’re developing in WPF then you’ll love this great post Do you find yourself struggling to remember all the settings for WPF bindings? Perhaps taping this three page cheat sheet to your office wall would help. http://www.nbdtech.com/Free/WpfBinding.pdf Sample Thanks Walt Can we have one of those for Silverlight as well?

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές