Οκτώβριος 2012 - Δημοσιεύσεις

Storyboarding can save you time
17 Οκτωβρίου 12 03:03 μμ | spantos | 0 σχόλια   
It is human nature to jump right into a project without spending the necessary preparation time to ensure success. They say that 80% of the effort painting a room is preparation (laying the tarps, cleaning the walls, taping the trim, etc.). This is also the case when developing applications. If you don’t properly storyboard the [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές