Απρίλιος 2009 - Δημοσιεύσεις

DeepZoomPix
17 Απριλίου 09 01:12 μμ | spantos | 0 σχόλια   
It’s been almost a year since I last talked about Microsoft's Hosted Deep Zoom project . It then was a simple Ajax – silverlight enabled web application that enabled you to dynamically deepzoom and share your images. A lot have changed since then as I discovered today. To begin with, the project has been renamed to Deepzoompix and a lot of cool new features have been added making it

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Multi touch Windows Desktop
09 Απριλίου 09 01:36 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Back on February 2007 I blogged about a prototype project of Human Productivity Lab, code named Bumptop and was claiming that we’re really not that far from seeing something like that becoming available for end-users. Well today I found out that I wasn’t wrong. Bumptop is officially released and available in two versions a free one as well as a Pro one for a small fee. Check it out

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
Tools for building Line of Business Apps with Silverlight
09 Απριλίου 09 01:08 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Most of the large control suite vendors have already started releasing their offerings for the Silverlight platform. One of those, namely divelements , has put together a couple of samples on what you can do with their controls. So if you are interested in building line of business applications in Silverlight such as an mail client, word processing, or something similar, check out http://divelements.co.uk/silverlight/

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Velocity CTP 3 is available
09 Απριλίου 09 12:57 πμ | spantos | 0 σχόλια   
Good news, the 3rd community technology preview of Microsoft’s offering on Caching is out. You can download it here . If you haven’t looked at it yet, now is a good time to start. If on the other hand you’ve already played with it (like me) here’s what’s new in this version. Cache Notifications Using cache notifications, the object in the local cache automatically invalidates as soon

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft MVP again
05 Απριλίου 09 09:44 μμ | spantos | 0 σχόλια   
Great news arrived this week. Didn’t have time to blog about it as I also had a Community presentation about windows Azure . So Microsoft has given me the MVP title, once again! This my third year in a row as an MVP, and hopefully not my last. Last year I promised that I would try to engage more in the community through my blogging, speaking, and writing on Software and web development.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές