Μάρτιος 2010 - Δημοσιεύσεις

Facebook IE8 web slice goes live!
13 Μαρτίου 10 04:55 μμ | spantos | 0 σχόλια   
A few months back I’ve started working with Giorgio Sardo on a Facebook IE8 Web Slice. In fact there were a few people that already were aware of that and have been bugging me for the download link ;-) since my TechEd 2009 interview and my IE8 talk at Microsoft Dev Days where I’ve shown just a glimpse of it. Well your wait is over, yesterday Microsoft officially released a set of very

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
An important choice to make: your browser
10 Μαρτίου 10 04:19 μμ | spantos | 0 σχόλια   
I’ve just rebooted from a Windows update only to find at my startup screen the following window. And I am wondering do other OSes have something similar …

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
DevDay10 All about Azure
04 Μαρτίου 10 07:22 μμ | spantos | 0 σχόλια   
Last week I had the chance to talk about strating up with SQL Azure on a Microsoft’s Developers Day event. The things I’ve talked about included: How to create your database on the cloud, querying data, migrating Databases to SQL Azure. Tips and Tricks: SQL Azure firewall through API, Managing connections, Logging sessionId's, Throttling and latency, Transactions, Supportability. Overall

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές