Ιανουάριος 2010 - Δημοσιεύσεις

EF POCO Template update for Visual Studio 2010 Beta 2
31 Ιανουαρίου 10 12:33 μμ | spantos | 0 σχόλια   
Those of you that are interested in EF probably know by now by now that if you wanted to start playing around the new features of EF like POCO entities, Self tracking Entities and Code Only EF, you had to download and install EF4FeatureCTP2.exe . Unfortunately the second CTP which was released last November, the update for Visual Studio 2010, was released without the POCO Template (the

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
New Identity Developer Training Kit for WIF with Windows Azure
07 Ιανουαρίου 10 10:43 μμ | spantos | 0 σχόλια   
Watching Vittorio Bertocci 's Windows Identity Foundation (WIF) introductory talk at PDC as well as the recording of the excellent talk Microsoft Architect Hervey Wilson gave on this subject at PDC09 brought back wonderful memories of long discussions (and arguments ;-)) I had with Stelios, Manolis, Dimos and Stavros back when I was working at DOL, on Federated identity and Microsoft’s

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Happy New Year
07 Ιανουαρίου 10 10:40 μμ | spantos | 0 σχόλια   
It’s been a while since my last post, but things have been pretty hectic trying to set up and start my new business. Thankfully things are going great so you’re going to be hearing more about Techaholics in the near future ;-). Yes Techaholics is the name I think best represents what my Friend Panos talked about a few years back (now that I look at it we’ve come up with a name almost

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές