Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μία προσπάθεια από πλευράς Microsoft να βοηθήσει όσες εταιρίες έχουν εφαρμογές σε παλαιότερα λειτουργικά να τις περάσουν “αναίμακτα” στα Windows 7. Η προσπάθεια είναι πολύπλευρη (συμμετέχουν δηλαδή πολλά διαφορετικά τμήματα, τόσο από τα κεντρικά στο Seattle, όσο και από τα τοπικά γραφεία της εταιρίας) και έχει διάφορες εκφάνσεις. Σκέφτηκα, λοιπόν, να συγκεντρώσω

Διαβάστε περισσότερα »