Όπως ίσως θα ξέρετε ήδη, στις 12 Απριλίου 2010 έγινε διαθέσιμο το νέο Visual Studio (2010) στην τελική μορφή του. Το εργαλείο αυτό-καθαυτό έχει πολλές αλλαγές, ιδιαίτερα στο ALM κομμάτι του (λέμε με TFS), αλλά εκεί που πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση είναι οι αλλαγές που έγιναν στο είδος των προϊόντων. Τα προϊόντα, λοιπόν, είναι τα εξής: Visual Studio Ultimate (το αντίστοιχο του

Διαβάστε περισσότερα »