Καλώς το κι ας άργησε. Από τη πρώτη στιγμή που έγινε διαθέσιμο το kinect πήραν φωτιά οι πιο προχωρημένοι developers ανάμεσά μας και άρχισαν να ζητούν ένα SDK για να υλοποιήσουν διάφορες ιδέες χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτοποριακό προϊόν. Ήταν τέτοια η ανυπομονησία που δεν ήταν λίγοι αυτοί που κατέφυγαν και σε χακιές προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το εκπληκτικό hardware.

Τελικά, εχθές η Microsoft έθεσε το επίσημο SDK για το Kinect σε διαθεσιμότητα (είναι σε beta).

Υπενθυμίζω ότι το Kinect αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Microsoft να επενδύσει στην επόμενη γενιά των UI, στο NUI (Natural User Interface). Είναι, μάλιστα, εκτίμηση πολλών ότι δεν είμαστε μακριά από την ημέρα που δεν θα χειριζόμαστε το software με mouse & keyboard, αλλά με τα ίδια μας τα χέρια μπροστά στην οθόνη (και όχι κατ’ ανάγκη πάνω σε αυτή όπως τώρα με τα touchscreens) ή σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο (όταν θα θέλουμε να εισάγουμε χαρακτήρες/αριθμούς).

Πίσω στο SDK για το Kinect, παρακάτω δίνω μία σειρά από σχετικά links που μπορείτε να ακολουθήσετε αν ενδιαφέρεστε:

Code Kinect Beta SDK http://research.microsoft.com/kinectsdk/

Video

Kinect Beta Launch Live Event

http://channel9.msdn.com/live

Video

Kinect Beta Launch On-Demand Sessions

http://channel9.msdn.com/events/kinect/betalaunch

Blog Post

Coding4Fun Kinect Project Gallery

http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/

Blog Post

Kinect Project Post - Welcome Post

http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/Welcome-to-the-Kinect-for-Windows-SDK-Project-Blog

Blog Post

Kinect Project Post - Kinect SDK Beta Now Available

http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/The-waiting-is-finally-over-the-Kinect-for-Windows-SDK-Beta-is-now-available

Blog Post

Kinect Project Post - Light Saber project

http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/Of-course-our-first-Kinect-for-Windows-SDK-Project-has-to-involve-a-Light-Saber

Sample

Kinect for Windows SDK VB Samples

http://files.ch9.ms/coding4fun/KinectSDKSamplesVB.zip

Sample

Coding4Fun Kinect Toolkit

http://c4ftoolkit.codeplex.com

Sample

Mouse Cursor Sample Project

http://channel9.msdn.com/coding4fun/projects/kinectcursor

Sample

Kinect Paint

http://channel9.msdn.com/coding4fun/projects/kinectpaint/

Sample

Jellybean

http://jellybean.codeplex.com

Video

Quickstart Samples Download

http://files.ch9.ms/coding4fun/KinectForWindowsSDKQuickstarts.zip

Video

Installing and Using the Kinect Sensor

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Understanding-Kinect-Hardware

Video

Kinect for Windows Quickstarts

http://channel9.msdn.com/series/KinectSDKQuickstarts/

Video

Setting up your Development Environment

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Getting-Started

Video

Camera Fundamentals

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Camera-Fundamentals

Video

Working with Depth Data

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Working-with-Depth-Data

Video

Skeletal Tracking Fundamentals

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Skeletal-Tracking-Fundamentals

Video

Audio Fundamentals

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Audio-Fundamentals