Ένα από τα καινούργια και ιδιαίτερα χρήσιμα χαρακτηριστικά του Visual Studio 2010 στο κομμάτι του testing είναι το Lab Management, που δίνει τη δυνατότητα για κατασκευή, χρησιμοποίηση και διαχείριση εικονικών περιβαλλόντων (Virtual Machines) πάνω από τη virtualization πλατφόρμα της Microsoft, προκειμένου να γίνονται τα tests μίας εφαρμογής.

Θεωρείται ένα από τα “ατού” του Visual Studio στο χώρο του testing, μια δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε tester να δημιουργήσει πολύ γρήγορα μία πλειάδα από περιβάλλοντα (π.χ. Windows XP με .NET και SP1, ή Windows Vista με .ΝΕΤ αλλά χωρίς SP1 κλπ) να τα χρησιμοποιήσει όταν θέλει για να κάνει τα όποια test πρέπει να κάνει και στη συνέχεια να τα κρατήσει σε μία “βιβλιοθήκη” για μελλοντική χρήση χωρίς να καταλαμβάνουν κάποια PC και να μένουν εκεί μαζεύοντας σκόνη. Αντίστοιχα κάτι τέτοιο τώρα γίνεται με τον tester να τρώει τον περισσότερο χρόνο του στη δημιουργία των διαφόρων περιβαλλόντων στα οποία πρέπει να ελεγχθεί η εφαρμογή σε physical μηχανήματα, τα οποία αφού τα χρησιμοποιήσει για τα tests, τα κρατάει στην άκρη για την επόμενη φορά, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σωρό μηχανήματα που κάθονται.

Τα όσα αναφέραμε για το Lab Management, εντωμεταξύ, δίδονται με το γνωστό στενό integration με όλα τα προϊόντα της Microsoft και ιδιαίτερα με τον TFS (Team Foundation Server) από τον οποίο το Lab Management “τραβάει” τον κώδικα, τα tests που πρέπει να γίνουν, ενώ παράλληλα σε αυτό δίνει το feedback (αν πέρασαν τα tests, γιατί δεν πέρασαν, ακόμα και snapshot του περιβάλλοντος τη στιγμή που προέκυψε το λάθος για να το δει ο developer και να βγάλει συμπεράσματα πιο γρήγορα). Περισσότερα, όμως, μπορείτε να ακούσετε/δείτε στο screencast, όπου γίνεται μία εισαγωγή στον Test Manager του Visual Studio 2010 με έμφαση στο Lab Management αυτού με ένα εκτενές demo.