Νοέμβριος 2010 - Δημοσιεύσεις

Converting Lambda expressions at runtime
16 Νοεμβρίου 10 04:01 πμ | tolisss | 0 σχόλια   
DevExpress XPO as all modern ORM supports object querying using linq and lamda expressions. A sample query can be written as             var xpQuery = new XPQuery < Customer >( Session . DefaultSession );             IQueryable < Customer > customers = xpQuery. Where (customer => customer. Age == 25);   From the above query we can get a list of customers that are 25  years old . As you can see the code is very simple. The problem   When working with modularized applications you may be in context that you have access to the Customer type  only at runtime or you may want to apply that query to different object types that all have an Age property. How that can be done? 1st attempt Lets register the customer to our module and use reflection to create the XPQuery.             ModuleXXX moduleXxx = new ModuleXXX ();            

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
DevExpress interviewed eXpand framework
03 Νοεμβρίου 10 01:11 μμ | tolisss | 0 σχόλια   
Rachel Hawley from DevExoress interviewed me over expand some days ago. You can read more at her blog eXpand: An open source framework built with XAF

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Runtime Orphaned Collections
01 Νοεμβρίου 10 04:21 πμ | tolisss | 0 σχόλια   
eXpand already provided support for various runtime member scenarios such as Calculated properties at runtime—TIMES 4 Dynamic Types with WorldCreator source code is out In the post I am going to speak about our latest addition which is support for runtime orphaned collections. Using Model Editor As you see in the image bellow you only have to create a new IModelRuntimeOrphanedColection set CollectionType attribute (1) and filter the collection by using the criteria (2). You do not have to set the Type attribute cause it is going to be filled automatically. Although the Model Editor approach with a combination of the ModelDifference module can provide great flexibility such as defining Runtime Collections for a set of Roles or Users has a drawback. It does not

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές