Παρουσίαση με Ετικέτες

Multiple inheritance for .Net is here!!!
03 Ιουνίου 09 05:46 μμ | tolisss | 0 σχόλια   
I though i should post on this one cause its far more than interesting suppose you have a Customer that is a Person public class Person { public string Name { get; set; } } public class Customer : Person { } and implements 2 interfaces ICustomUser,ICustomer public interface ICustomUser { string Title { get; set; } } public interface ICustomer { string Title { get; set; } } one could write public class Customer : Person,ICustomUser,ICustomer { string ICustomUser.Title { get; set; } string ICustomer.Title { get; set; } } But in order to access the values of the properties Customer should be extended to something like public class Customer : Person,ICustomUser,ICustomer { private string customUserTitle; public string CustomUserTitle { get { return customUserTitle;

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές